APA

APA-standarden anvendes kun på administrationsbacheloruddannelsen, akademiuddannelse i sundhedspraksis, BA. innovation og entreprenørskab, den sundhedsfaglige diplomuddannelse, jordbrugsteknolog, læreruddannelsen, Pba. i International Hospitality Management, professionsbachelor i jordbrug, pædagoguddannelsen, socialrådgiveruddannelsen og sundhedsadministrativ koordinator ved UCL.

APA-standarden anbefales at følge på følgende diplomuddannelser: Diplom i erhvervspædagogik (DEP), Diplom i socialformidling, Den sociale diplomuddannelse, Diplom i uddannelses-, erhvervs- og karriereudvikling (DUEK), Diplom i familieterapi og relationel praksis og Pædagogisk diplomuddannelse (PD).

APA-standarden er kendetegnet ved, at der sættes en parentes med forfatterens efternavn, årstal og sidetalsangivelse de steder i teksten, hvor man referer til den anvendte kilde. Referencelisten er alfabetisk efter forfatternes efternavn så læseren nemt kan finde uddybende oplysninger om kilden og genfinde den.

Eksemplerne i Formelle krav er baseret på APA 7. udgave, med enkelte tilpasninger til danske forhold.

American Psychological Association (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7. udg.). American Psychological Association.

Indhold

Om referencer og referencelister

Bøger

Artikler

Netkilder

Lovstof

Andet

Citater