בית ספר יסודי מעיינות כברי

אתרי כיתה

20221124_101857.mp4
20221124_102424.mp4
שיחות הורים מחצית א' תשפ"ג בית ספר מעיינות כברי
ספקי תוכן

https://sites.google.com/a/cabri.tzafonet.org.il/mayanot1/home/vaadot/moatzayeruka/byt-spr-yrwq