בית ספר יסודי מעיינות כברי 

אתרי כיתות

מעיינות כברי (7).pdf

ספקי תוכן

https://sites.google.com/a/cabri.tzafonet.org.il/mayanot1/home/vaadot/moatzayeruka/byt-spr-yrwq