Ansatte

Kontaktlærer E-post

1.- 2.trinn Wenche Olsen weol@tysfjordskolen.no

3.- 4.trinn Ann-Ellen Johansen anei@tysfjordskolen.no

5.-6.trinn Terje Engmann teen@tysfjordskolen.no

7.trinn Reidi kristina Steen Larsen rest@tysfjordskolen.no

8.-9.trinn Beathe Knutsen bekn@tysfjordskolen.no

10.trinn Synnøve Solberg syso@tysfjordskolen.no


Faglærere

Geir Brekke gebr@tysfjordskolen.no

Halvard Braseth habr@tysfjordskolen.no

Olivera Taskovic olta@tysfjordskolen.no (ute i permisjon)

Ann-Catrin Braseth anbr@tysfjordskolen.no

Roy-Arne Westermann rowe@tysfjordskolen.no

Gjertrud Olaisen gjol@tysfjordskolen.no

Arnhild Offervann arof@tysfjordskolen.no

Michelle Seljeseth mise@tysfjordskolen.no (vikar)

Kristine Jakobsen krja@tysfjordskolen.no (vikar)


Spes.ped Gøril N Olsen gool@tysfjordskolen.no


Assistenter i skolen

Barn og ungdomsarbeider: Solveig Skjellnes sosk2@tysfjordskolen.no

Barn og ungdomsarbeider:

Assistent: Eva-Åse Millerjord evmi@tysfjordskolen.no


SFO

Leder: Solveig Skjellnes sosk2@tysfjordskolen.no

Barn og ungdomsarbeider:

Lærling: Tobias Sandberg Westgård towe@tysfjodskolen.no


Administrasjon

Rektor: Anita Brønmo anbr1@tysfjordskolen.no

Inspektør: Kjell-Eddy Nicolaisen kjni@tysfjordskolen.no

Rådgiver: Ann-Catrin Braseth anbr@tysfjordskolen.no

Kontor: Eva-Åse Millerjord evmi@tysfjordskolen.no