Administrasjon

Rektor

Anita Brønmo

E-post: anbr1@tysfjordskolen.no

Telefon: 75 77 52 62‬ / 941 93 366‬

Inspektør

Kjell-Eddy Nicolaisen

E-post: kjni@tysfjordskolen.no

Telefon: 75 77 52 62 / 970 95 713‬

Rådgiver

Ann-Chatrin Braseth

E-post: anbr@tysfjordskolen.no

Telefon: 75 78 57 09 / 918 76 054

Kontor

Eva-Åse Millerjord

E-post: evmi@tysfjordskolen.no

Telefon: 75 77 52 67