Denne siden gir tilgang til dokumenter og tegninger knyttet til arbeidet med forberedelser, planlegging og bygging av Storheiastien.