Spørsmål om og kommentarer kan rettes til Brit S Johnsen, Asplan Viak