Hva betyr smartby for Trondheim kommune?

Trondheim er en “smart” by når vi bruker teknologi og tilgjengelige data til å involvere byen i en bærekraftig prioritering av ressurser. Smartby omfatter tiltak og virkemidler knyttet til å åpne kommunen opp (åpne data/åpne grensesnitt), fatte bærekraftige beslutninger, og fremmer økt innbyggerinvolvering i beslutningsprosesser og utviklingsarbeid.

hva mener vi med smartby ?

historien_om_smartby.pdf

EKSEMPLER

Smarte kjøretøy

Trondheim kommune har en forholdsvis omfattende park med kjøretøy. Kan disse være nyttig på andre måter enn å frakte folk fra A til B? Kan de f.eks brukes til å samle inn data på måter som fører til mer effektiv drift og bedre styring av ressurser? Den som venter får se..

Kunstig intelligens

Flere steder i kommunen eksperimenteres det med kunstig intelligens. Eksempler er sykefraværsprediksjon, chatbots, analyse for brukerhjelp, konkursprediksjon og økonomistyring. Teknologiselskapene snakker om "AI first", påvirker det Trondheim?

Universitetskommunen

I 2018 inngikk NTNU og Trondheim kommune en avtale om å utvikle Universitetskommune som nasjonal pilot, med utgangspunkt i fem tematiske satsningsområder. Smart by går på tvers av de andre satsingsområdene og tar særlig sikte på å fokusere på gjennomgående problemstillinger som går på tvers av fagområder, sektorer og ulike aktører.

Les mer om Universitetskommunen

Luftkvalitet

I Trondheim som i byer flest kan det i løpet av et år bli utfordringer med mye svevestøv og helseskadelige partikler. Hvordan sikrer vi god luftkvalitet i Trondheim? Kan vi finne smarte løsninger for å supplere dagens kartlegging av luftkvalitet, slik at innbyggere og beslutningstakere i enda større grad får nyttig info om luftkvaliteten?

Trondheim i førersetet for det grønne skiftet

Drivet etter å finne nye og bedre løsninger har gjort Trondheim til Norges teknologihovedstad. Kan denne holdningen gjøre byen vår enda bedre å bo i? Les mer om hvordan Trondheim kan bli "litt smarter" på trondheim2030.no.

Åpne data

Data blir stadig viktigere for måten vi styrer virksomheter på og etter hvert også hvordan byer fungerer. I årene fremover vil det å kunne håndtere store datamengder bli avgjørende for å kunne utvikle smarte byer. Dette handler om alt fra datainnsamling, personsikkerhet, analyse og deling. Trondheim kommune lanserer om kort tid en plattform for åpne data som skal bidra til at data blir nyttige, blant for de start up'ene vi enda ikke har hørt om.

Smart og bærekraftig

FNs 2030-agenda og bærekraftsmålene vil ligge til grunn for mye av det som gjøres fremover. Trondheim har forpliktet seg til å nå disse målene og de sammenfaller i stor grad med kommunens egne mål. Kan aktiviteter innen smartby-feltet gjøre at vi når mål og strategier raskere?

Når noen spør oss hva det vil si at Trondheim er en smart by, hva svarer vi?

Veien til smart