Trondheim 22. aug

Stavanger og Trondheim samskaper byen!

Trondheim og Stavanger har mye til felles. Vi er begge universitetskommuner, teknologibyer, smarte byer. Begge bygger nå en kapasitet for å eksperimentere mer, og satser på økt og bedre samhandling med innbyggerne. Byene har mange sammenfallende samfunnsmål som med fordel kan nås i fellesskap.

Program for dagen

Kl 0815 Morgenkaffe med rådmannen (Rådmannens kontor, Rådhuset)

Kl 0900 Innovasjonsledelse og Reframing (Statens hus, Popup ledelse)

Kl 1000 "Litt Smarter" (Bytorget, Erling Skakkes gt 14)

Kl 1100 Climate Kic (Miljøenheten, Tinghusplassen 3, 7. etg)

Kl 1200 Universitetskommunen (NTNU Gløshaugen, Hovedbyggget)

Kl 1300 Lunsj

Kl 1400 Relasjonell velferd og samskaping (Statens hus, Popup ledelse)

Kl 1600 Åpent program (vandring i byen)

Kl 1800 St Olavs hospital - forskningsposten (oppmøte akuttmottaket)

Kl 2000 Middag (Una Pizza)


Deltakelse fra Stavanger

Nils Henrik Haaland - seniorrådgiver i Innkjøpsavdelingen (jobber med prosjekt om kunnskapsbaserte anskaffelser)

Eli S. Willumsen – Overordna plan (jobber med kommuneplan- og strategi, har gått Innovasjonsskolen på Lillehammer)

Harald Sævareid – tjenestedesigner i Smartbyen

Atle Melangen – leder for frivillighet

Anita Bakkland Helgesen – rådgiver Lederutvikling, jobber med innovasjon i organisasjonen

Anne Grethe Næss – leder strategi og styring, leder for lederutvikling

Marianne Jørgensen - Kommunikasjonssjef

Birgitte Tysdal - rådgiver Lederutvikling, jobber med innovasjon i organisasjonen

Marianne Sigurdsen Schwerdt – rådgiver Strategi og styring, leder for innovasjonspartnerskap

Lene Klovning Jørpeland – prosjektleder for Prosjekt Beboerlyst (om å rigge kommunene til å jobbe enda bedre med innbyggerinvolvering og samskaping)

Deltakelse fra Trondheim

Silja Rønningsen, FoU-koordinator og prosjektleder Smartby

Chin Yu Lee, Rådgiver med ansvar for Klima- og miljøplanen

Morten Wolden, Rådmann Trondheim kommune

Ingvild Dahl, rådgiver oppvekt og utdanning og prosjektleder "Sten saks papir"

Kristian Mjøen, Prosjektleder Helhetlig ledelse og Universitetskommunen TRD3.0

Arild Smolan, NTNUs koordinator for Universitetskommunen TRD3.0

I tillegg kommer representanter fra arbeidsgruppen som arbeider (utreder) med kommunens strategi for innbyggerinvolvering. Andre med interesse for enkelttemaer er velkommen til å delta på hele eller deler av programmet!