En reise gjennom lærende byer 2018

Byer som plattformer for åpen innovasjon

Sammen spiller byene en viktig rolle for innovasjon og omstilling både i og utenfor offentlig sektor. I mai 2018 reiser vi gjennom ulike byer for å lære mer om hva som forener og skiller innovasjonssystemene på tvers av Norge.

English text

Reisen fortsetter!

Flere kommuner har etter reisen gått i gang med egne reiser. Stavanger gjennomfører i August en egen reise, med stopp i Trondheim 22. august og Oslo 23. august. Programmet for dagen i Trondheim finner du her.

Hvorfor gjennomfører vi reisen?

Med denne reisen setter vi søkelyset på hvordan norske byer ut fra ulike forutsetninger skaper et grunnlag for innovasjon og omstilling. Hvilke aktører er representert i byenes innovasjonsøkosystem, hvordan samhandler aktørene, og hvilken rolle spiller kommunene som del av denne helheten? Og hvilke forutsetninger og faktorer spiller inn når kommunene skal ivareta sin rolle på en best mulig måte?

Foto. Trondheim Playground / Maker Faire 2017

Når og hvor?

28. mai Tromsø og Vuollerim

29. mai Trondheim og Nesodden

30. mai Stavanger

31. mai Kristiansand

1. juni Bærum / Oslo

22. juni Trondheim

Sprint gjennom Stavanger

I Stavanger besøker vi blant annet prosjektet beboerlyst.

Kommunal innovasjon

I 2017 passerte norske kommuner for første gang en halv million medarbeidere. De samlede utgiftene for kommunene var 450 milliarder kroner. Utviklingen i kommunesektoren vil ha stor betydning for fremtidens velferd. Derfor er det både interessant, og viktig, å se på hvordan kommunene bringer ny kunnskap inn i praksis, og hvordan eksperimentering med ny praksis gir oss ny kunnskap. I løpet av fem dager undersøker vi hvordan ulike kommuner spiller på lag med universitetene og andre samfunnsaktører for å fremme innovasjon positiv utvikling.

Sprint gjennom Kristiansand

I Kristiansand besøker vi blant annet UiA Nyskaping

Lærende Nesodden

Læring skjer ikke bare i store byer. Det foregår like mye i mindre byer og tettsteder. Vi har gleden av å samarbeide med flere mindre kommuner, deriblant Nesodden. Her vil det gjennomføres en lokal sprint, som kobles sammen med de øvrige byene ved hjelp av åpne sosiale plattformer og kart. Andre kommuner er også velkommen til å delta!

KS om innbyggerinvolvering

KS har gitt ut en hådbok i samskapende sosial innovasjon - La oss gjøre det sammen. I tillegg er det utarbeidet et digitalt verktøy, SAMSON, for å planlegge og gjennomføre samskapende prosesser i kommunene.

Fredag 1. juni kl 12:00 oppsummeres funn fra reisen i møte med KS kunnskapsbynettverk i Oslo

Impact Playground - fysisk deltakelse

For hver av byene vil vi jobbe mer eller mindre i henhold til følgende plan:

 1. Oppmøte på avtalt sted / introduksjon kl 09:00 - hvorfor er vi her?
 2. Check-in (1/3) Felles refleksjon som strømmes online - hvilken metoder bruker vi?
 3. Opprettelse av et åpent kart med 3-5 steder som blir besøkt i løpet av dagen (sprint)
 4. Sprint. Vi besøker 3-5 fysiske steder i byen i løpet av 3-4 timer og møter folkene bak fra kl 10:00
 5. Check-in (2/3) Felles refleksjon som strømmes online
 6. Workshop kl 1400 - hva har vi lært?
 7. Check-in (3/3) Felles refleksjon som strømmes online etter kl 16:00
 8. Meetup / middag kl 17:00
 9. Åpning mot verden - hva har resten av verden sett? Åpen, online sesjon rundt spørsmål knyttet til åpen innovasjon ca 19:00-20:00.

Det vil delta totalt 20-30 personer på hvert sted.

Foto. Reise gjennom lærende byer i Norge.

"Mapjam"

En "Map jam" er en metode der vi bruker åpne kartløsninger for å la ulike personer / aktører dele inntrykk og erfaringer med andre. Delingen kan skje gjennom historier, filmer, bilder osv. som blir lagt i kartet og er åpent tilgjengelige for enhver som er interessert. Også for den som ikke deltar fysisk på reisen kan legge til informasjon i kartet, både underveis eller senere. På denne måten får vi frem et levende bilde av aktører og sammenhenger.

Impact Journey- virtuell deltakelse

Det er forventet at ca 20-30 personer deltar fysisk i hver by. Med andre ord er det langt flere som ikke deltar, og dermed ikke får ta del i læringen. Dette løser vi ved å strømme aktiviteter via sosiale medier / åpne plattformer, opprette et åpent kart for deling av informasjon, samt ved å dele blogginnlegg fra reisen. På denne måten er det mulig å følge med på avstand, og eventuelt bidra uten å være fysisk til stede.

Noen av kodene som brukes på denne reisen vil være: #nordicgold #universitetskommune #learningsociety #impactjourney

Fra 2.0 til 3.0

Kommune 3.0 har etablert seg som begrep. Overgangen har gjerne handlet om relasjonen mellom innbygger og kommune og det å anerkjenne innbyggerens ressurser, ansvar og anledning til å ta en mer aktiv rolle i utviklingen av byen. For at økt medvirkning skal bli en reell kraft i samskapingen av byen trengs det en helhetlig tenkning rundt samskapt læring og verdiskaping i bred forstand.


Hvordan arbeider vi?

Trondheim kommune og NTNU har etablert det vi kaller for universitetskommunen TRD3.0. I løpet av fire år, fra 2018, skal partene utforske nye måter å fremme innovasjon i offentlig sektor, samt nye måter å utvikle praksisnær, forskningsbasert kunnskap. Alle byer er, på sitt vis, en "universitetskommune" i den forstand at de er sete for samskapt læring og utvikling. Det holder ikke å bare utvikle relasjonen mellom kommunen og universitetet. Denne relasjonen må settes inn i en større sammenheng, der vi er bevisst på hvordan samfunnsmål omsettes i aktivitetsom et resultat av samspill mellom flere samfunnsaktører (næringsliv, sosiale entreprenører, innbyggere osv.)

Figur. Samfunnslæring

Hvordan bygger vi nettverk av lærende byer?

Hvem er vi?

Bak dette initativet står medarbeidere i Trondheim kommune som jobber med prosjektet Unversitetskommunen TRD3.0 . Reisen planlegges og gjennomføres sammen med de andre kommuner og samfunnsaktører både i Trondheim og de andre byene. Dersom du leser dette og ønsker å sette deg og det du driver med på kartet setter vi pris på at du tar kontakt, eller møter opp når vi kommer til din by. Informasjon om reisen blir fortløpende oppdatert på disse sidene.

Kontakt oss om du vil delta eller ønsker å lage din egen "sprint"

Kristian Mjøen, Prosjektleder TRD3.0

Bert-Ola Bergstrand, Metodeansvarlig Impact Playgrounds / Impact Journey

Laura Steinsli, FoU-koordinator Helse og velferd

Kristin Dypvik, FoU-koordinator Oppvekst og utdanning

Anne Reinton. FoU-koordiantor Byutvikling

Øyvind Tanum. FoU-koordinator Innvoasjon og omstilling

Silja Rønningsen, FoU-koordinator Smartby

Informasjon om fly og hotell

Dersom du ønsker å delta på reisen anbefaler vi at du bestiller følgende fly/hotell:

 • Fly 27. mai 19:10 - 21:15 Fly Trondheim - Tromsø (SK4576)
 • Hotell 27. mai - 28. mai Radisson Blu Hotel Tromsø
 • Fly 28. mai 19:45 - 21:55 Tromsø - Trondheim (SK4587)
 • Hotell - ingen felles overnatting i Trondheim
 • Fly 29. mai 17:50 - 19:00 Trondheim - Stavanger (SK4485)
 • Hotell 29. mai - 30. mai Scandic Stavanger City
 • Fly 30. mai 19:20 - 22:30 Stavanger - Kristiansand (SK4046/SK227)
 • Hotell 30. mai - 31. mai Scandic Kristiansand Bystranda
 • Fly 31. mai 20:25 Kristiansand - Oslo (DY279)
 • Hotell 31. mai - 1.juni Scandic Oslo City
 • Fly 1. juni 18:10 - 19:05 Oslo - Trondheim (SK366)

Deltakere dekker egne reiseutgifter.

Foto: Innovasjonsfestival Trondheim kommune / First Lego League

Åpent kart fra sprintene

Inntrykk fra sprinten

Learning journey