Nesodden 28. mai

En sprint gjennom Nesoddens innovasjonsøkosystem

Tilbake til forsiden

Program for mandag 28. mai

Sted: Varden Leir

for mer informasjon om deltakelse - send epost

Del 1 - Introduksjon

kl.12:30

  1. Hva er Kommune 3.0?
  2. SmartCities - Smarte Byer Norge Nettverk
  3. TRD 3.0 Lærende Byer
  4. SmartNesodden initiativ

Sprint gjennom Nesodden

 1. Tingenes Bibliotek & Maker Box
 2. Open Food Network - local pilot
 3. Samlokaliseringsprosjekt - 'Fjordens Hus'
 4. Smartbruk

Del 2 - SmartNesodden

kl.14:30

  1. Impact Playground
   • Impact Journey
    • Case study: Ragunda, Sweden
  2. Library 1.0 >>> Modern Libraries
  3. MapJam - Crowdsourcing the identification of innovative solutions in our community, defined by stakeholder: Public Sector, Academia, Business or Civil Society

MapJam

En "Map jam" er en metode der vi bruker åpne kartløsninger for å la ulike personer / aktører dele inntrykk og erfaringer med andre. Delingen kan skje gjennom historier, filmer, bilder osv. som blir lagt i kartet og er åpent tilgjengelige for enhver som er interessert. Også for den som ikke deltar fysisk på reisen kan legge til informasjon i kartet, både underveis eller senere. På denne måten får vi frem et levende bilde av aktører og sammenhenger.

les mer on MapJam her

Locals.Global - Hitech på grasrota

Locals.Global er registrert som offisielle samarbeidspartner med FN for å støtte de 17 Bærekraftsmålene - #SDGAction13572

Nesoddliv er et non-profit sosialt initiativ dedikert til å styrke vårt lokalsamfunn sosialt, økonomisk og miljømessig. Vi inkuberer ideer og konsepter som styrker samfunnet vårt. Vi bruker smarte digitale verktøy og et globalt nettverk for å skape et skalerbart system som kan benyttes over hele landet.

Nesoddliv er pilotprosjektet til et voksende nettverk som deler kunnskap, ressurser og erfaring.

Innovasjon: ting

Case: Tingenes Bibliotek & MakerBox

Hitech på grasrota – den gode delingsøkonomien

 • Norges første smarte utstyrsbibliotek
 • Miljøvennlig transport
 • Flyktning i arbeidstrening
 • Fiksefester
 • "Tilgang over eierskap"

Innovasjon: mat

Case: Open Food Network Scandinavia

Open Food Network Scandinavia er Norges første plattformkooperativ - Utviklingen av et nytt nettverk


Grafikk: Nesoddliv

 • Reduksjon av matavfall
 • Kortreist mat & lavere CO2-utslipp
 • Bedre priser for bønder
 • Et synlig matsystem Lokalt - Regionalt - Nasjonalt
 • Gjenopplive nedlagte gårder og støtte gårder i konvertering
 • Økt økologisk produksjon
 • Styrke lokal økonomi
 • Fleksibel med gjennomsiktig prising

Innovasjon: mennesker

Moderne flyktninger

 • Arbeidstrening som kombinerer en rekke digitale kompetanser, samt samfunnsintegrasjon og språkkunnskaper

Innbyggere

 • Lokalkompetanse - en ressurs som trengs
 • Frivillighet og næring i fellesskap
 • Som mentorer og eksperter på sitt felt

Foto: Nesoddliv

Foto: Nesoddliv - MakerDay

Samspill

 • Endre ressursbruk i samfunnet for å utjevne sosiale forskjeller, redusere presset på miljøet og skape lokale arbeidsplasser
 • Inspirasjon og forslag fra alle
 • Eksperimentering fremmer kreativitet
 • Høste lærdom fra, og dele den med, globale nettverk
 • 'Ikke finn opp hjulet på nytt!'

Smartsted

Grafikk: SmartNesodden

Case: SmartNesodden.no

Hvordan å definere Strategi & Visjon for Nesodden?

 • Innbyggerdrevet Innovasjon
 • Arbeidsgrupper:
  • Lærende samfunn
  • Sirkulærøkonomi

Smarte løsninger for hele samfunnet for å samarbeide for å nå målet. En dedikert gruppe som samarbeider med å bruke smart teknologi og gode skalerbare forretningsmodeller for å hjelpe Nesodden med overgangen til en mer sirkulær økonomi. Les mer på smartnesodden.no.

Innovasjon: næring

Case Startup: Smartbruk

"enten du er offentlig, ideell organisasjon, bedrift, borettslag eller gründer vi har det digitale verktøyet for å støtte delingsprogrammet ditt i Norden" (smartbruk.com)

grafikk: Smartbruk.com

Byer, det offentlige og lokalsamfunn

Delingsøkonomien hjelper folk og organisasjoner å leie, låne ut, og dele det de trenger, i stedet for å kjøpe nytt. “Fellesbruk” øker tilgangen til ressurser samtidig som forbruket og energien knyttet til produksjon og transport reduseres.

Med lett tilgang til verktøy kan folk gjøre sine hjem energieffektive, forbedre sine nabolag eller starte nye virksomheter. Foreninger og andre organisasjoner kan benytte underutnyttet utstyr til å skape inntekter. Lokalsamfunn og byer får økt beredskap ved at alle lettere kan finne ressurser for å forberede seg, svare på, eller gjenoppbygging etter for eksempel en naturkatastrofe.

Økonomi

Øker innovasjon og økonomisk utvikling ved å gjøre lokale ressurser rimeligere og enklere å finne.

Samfunnet

Forbedre fellesskap og fleksibilitet med tjenester som hjelper folk å få tilgang til ressurser og hverandre.

Miljø

Identifisere og mobilisere underutnyttede offentlige og private eiendeler for å øke bruken og redusere avfall.