Ny klimaplan for Trondheim under arbeid

Det er fem år siden klimaplanen for Trondheim ble vedtatt, og bystyret har derfor bestilt en revidering av planen. Arbeidet er nå i gang, og på denne nettsiden får du informasjon om arbeidet og hvordan du kan delta. Formålet med planarbeidet er å finne fram til tiltak som reduserer klimagassutslippene i Trondheim.

Fra bensinstasjoner til energistasjoner?

I samarbeid med bransjen arbeides det med å få på plass god infrastruktur til drivstoff som hydrogen, biogass og el. På møtet 21. juni så bransjen nærmere på hvordan en tomt på Heggstadmoen kan brukes. Mulighetene er mange. På nettsiden bylogistikktrondheim får du vite mer om dette arbeidet.

21.06.22

Fra møtet 21. juni med aktører fra bl.a. transportbransjen. Prosjektleder Silke van Dyken presenterer.

Sintef og NTNU bidrar med kunnskap

Frokostmøtet 16. juni mellom NTNU, Sintef og Trondheim kommune belyste mulighetene forskningsmiljøene har til å bidra i arbeidet med ny klimaplan, og for å gjøre Trondheim klimanøytral. Her finner du presentasjoner fra møtet .

21.06.22

Et engasjert næringsliv ser muligheter

Flere høringsmøter er nå gjennomført. Et av dem i samarbeid med Næringsforeningen i Trondheimsregionen . Her finner du presentasjoner og bilder.

21.06.22

Åpne kontordager - høring på planprogram

Har du spørsmål til arbeidet med den nye planen har vi åpne kontordager 24. og 29. juni mellom kl. 10 og 15. Da kan du komme til bytorget i Erling Skakkes gate 14 og stille spørsmål til oss om arbeidet. Ta evt. kontakt på forhånd på: klimaplan.miljoenheten@trondheim.kommune.no Høringsfrist på planprogrammet er 14. august.

15.06.22

Klimanøytrale Trondheim?

Trondheim er en av 112 byer som inngår i EU- prosjektet klimanøytrale byer. De 112 byene skal utforske hvordan en by kan bli klimanøytral. Dette skal skje gjennom eksperimentering og innovasjon, utprøving, feiling og gjennom det finne fram til metoder og løsninger som vil føre oss til målet om klimanøytralitet. Fra Norge deltar også Stavanger og Oslo. Prosjektet er tett koblet til arbeidet med å utforme ny klimaplan. Vil du vite mer om klimanøytrale byer anbefaler vi nettsiden NetZeroCities

15.06.22

Fra høringsmøte med næringslivet 15.06.22. Direktør i Næringsforeningen i Trondheimsregionen Berit Rian ønsker velkommen.

Planprogram for revidering av energi- og klimaplan klar for høring.

I sitt møte 18. mai besluttet formannskapet å sende forslag til planprogram ut på høring. Mer informasjon om planprogrammet her, og mer informasjon om hvordan du kan komme med innspill og synspunkter her. I forbindelse med høringen arrangeres det høringsmøter og åpne kontordager - velkommen!

18.05.22

Forslag til planprogram nå klar for politisk behandling

Forslag til planprogram behandles av formannskapet 18. mai. Planprogrammet beskriver viktige tema i revidering av planen og hvordan du kan delta i arbeidet. Forslag til planprogram og saksframlegg finner du både på denne nettsiden og HER.

12.05.22

Planprogram under utarbeidelse

Bystyret har bestemt at kommunedelplan for klima og energi fra 2017 skal revideres. Det arbeides nå med et planprogram som skal beskrive hvordan arbeidet skal gjennomføres. Planprogrammet skal behandles av formannskapet før ferien.

18.03.22

Vellykket møte med aktører fra nytte- og varetransporten

Rundt 40 næringsaktører deltok på informasjonsmøte 10. mars 2022. Formålet var å orientere om ny kunnskap om drivstoffintrastruktur, og diskutere hvordan vi kan arbeide videre sammen for å etablere denne infrastrukturen. Presentasjoner fra møtet finner du her.

15.03.22

Testing av sofa på Brukom på Nyhavna. Foto: Knut Okkenhaug.

Innbyggerundresøkelse om klima

I 2021 ble det undersøkt hva innbyggerne mener om ulike klimatiltak.

innbyggerundersokelse-klimaplan-2021_sendt-8.11.21-pdf.pdf

Ny rapport fra FNs klimapanel

FNs klimapanel lanserte høsten 2021 en ny rapport om klimaendringer. Den nye rapporten til FNs klimapanel (IPCC) har fått stor medieomtale. Du finner den på Miljødirektoratets nettsider.

2021

Bomiljø på Lademoen.