Politiske saker

Aktuelle politiske saker blir behandlet av Kultur-, idrett og friluftslivskomiteen (KIF-komiteen) 9. april 2019

Følgende saker står på agendaen for politikerne i KIF-komiteen 9. april:

 • Overordnet plan for videre arbeid med utbygging i Granåsen - utbyggingsfase 2 - budsjett etter korrigeringer
 • Hopparenaen i Granåsen idrettspark; status og presentasjon av skisser og grove kostnadsestimater for bygging av nytt hoppanlegg

KIF-komiteens møte i Storsalen i Rådhuset kl 17.00 er åpent for alle inntereserte.

Politiske saker som ble behandlet av Kultur-, idrett og friluftslivskomiteen (KIF-komiteen) 12. mars 2019

Følgende saker stod på agendaen for politikerne i KIF-komitten 12. mars:

 • Overordnet plan for videre arbeid med utbygging i Granåsen - utbyggingsfase 2 - budsjett etter korrigeringer
 • Hopparenaen i Granåsen idrettspark; status og presentasjon av skisser og grove kostnadsestimater for bygging av nytt hoppanlegg

KIF-komiteen vedtok at behandlingen av sakene skulle foregå over to møter. Dette innebærer at sakene vil bli behandlet på nytt av komiteen 9. april. Komiteen vil komme med en innstilling i sakene som følger sakene til endelig behandling i bystyret 25. april

Utbygging av Granåsen har i de siste årene blitt behandlet som del av følgende politiske saker:

Saker i 2019

 • Formannskapet 12.2.19, sak 33/19 Orientering om søkeprosessen knyttet til VM på ski 2025.
 • Bystyret 31.1.19, sak 7/19, Granåsen idrettsanlegg, gnr/bnr 185/6, 20 og 27, og 187/2 og 73 m.fl., detaljregulering, r20170032, sluttbehandling
 • Bygningsrådet 8.1.19, sak 298/18, Granåsen idrettsanlegg, gnr/bnr 185/6, 20 og 27, og 187/2 og 73 m.fl., detaljregulering, r20170032, sluttbehandling

Saker i 2018

 • Bystyrets 20.12.18, sak 233/12, Trondheim kommunes handlings- og økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019.
 • Bystyret 22.11.2018, sak 199/18, Investeringsbeslutning Helse- og arenabygg Granåsen.
 • Bystyret 22.11.2018, sak 205/18, Granåsen idrettsanlegg, gnr/bnr 185/6, 20 og 27, og 187/2 og 73 m.fl., detaljregulering, r20170032, sluttbehandling.
 • Bystyret 6.9.18, 125/18, VM på ski i Trondheim i 2025?
 • Bystyret 6.9.18. 124/18 sak Prosjektleders sluttrapport VM på ski 2023.
 • Bystyret 6.9.18. 123/18 sak VM på ski 2023 - evaluering av søkeprosessen
 • Formannskapet 23.5.18, sak 108/18, Finansiering av anleggene/delområdene i Granåsen.
 • Bystyret 31.01.18,sak 68/18, Utbygging Granåsen øst og vest - utvidelse. langrennstrasè, lysløype, snøproduksjon, rulleskiløype, kulverter og stadionbredde.

Saker i 2017

 • Bystyret 7.12.17, sak 177/17, Utbygging av Granåsen - oppfølging av bystyrets vedtak i juni 2017.
 • Bystyret 15.6.17, sak 99/17, Plan for utbyggingen i Granåsen.

Saker i 2016

 • Bystyret 26.5.16, sak 71/16, Områdeplan for Granåsen skisenter, sluttbehandling