Kontakt

Trondheim kommune, ved Enhet for Idrett og Friluftsliv, har forvaltningsansvaret for Granåsen idrettspark og prosjektansvaret for den videre utbyggingen av idrettsparken. Trondheim Bydrift ved avdeling for idrett, park og skog har driftsansvar for kommunens anlegg i Granåsen.

Kontaktinformasjon med ansvarsområde finner du under


Utbyggingsleder og hovedkontakt for utbyggingsprosjektet, Mona Åsgård:

Epost: mona.asgard@trondheim.kommune.no

Telefon: 977 88 813


Forvalter, Jorid Ferner:

Epost: jorid.ferner@trondheim.kommune.no

Telefon: 930 94 440


Enhetsleder ved enhet for Idrett og Friluftsliv, Knut Kvaran:

Epost: knut.kvaran@trondheim.kommune.no

Telefon: 91 80 89 00


Driftsansvarlige - Granåsen idrettspark, Heidi Arnesen og Pål Jostein Bjørset:

Heidi Arnesen: heidi.arnesen@trondheim.kommune.no

Pål Jostein Bjørset: pal-jostein.bjorset@trondheim.kommune.no

Telefon Heidi: 995 86 301 og Pål: 906 61 552