Kontakt

Trondheim kommune, ved Enhet for idrett og friluftlsiv, har ansvaret for planleggingen av og den videre utbyggingen av Granåsen idrettspark. Enhet for idrett og friluftsliv er forvalter av idrettsparken og Trondheim Bydrift sin avdeling for Idrett, park og skog har driftsansvaret for idrettsparken

Kontaktinformasjon med ansvarsområde finner du under


Utbyggingsleder Mona Åsgård:

Epost: mona.asgard@trondheim.kommune.no

Telefon: 977 88 813


Enhetsleder ved Enhet for idrett og friluftsliv, Knut Kvaran:

Epost: knut.kvaran@trondheim.kommune.no

Telefon: 918 08 900


Forvaltning av Granåsen idrettspark ved Enhet for idrett og friluftsliv, Jorid Ferner:

Epost: jorid.ferner@trondheim.kommmune.no

Telefon: 930 94 440