Granåsen idrettspark

Granåsen idrettspark er Trondheims hovedarena for all vinteridrett knyttet til hopp, langrenn og kombinert. Her arrangeres årlig World Cup. Idrettsparken har også skiskytingsanlegg og rulleskiløype. I tillegg brukes anlegget som startpunkt for turer i de mange løypene i området. Granåsen er en viktig inngangsport til marka. Flere av anleggene ble bygd i forbindelse med VM på ski i 1997. Nå pågår en større oppgradering av hele idrettsanlegget. Bildet under viser Johann André Forfang og Eirin Kvandal da de gjennomførte de første hoppene i det nye hoppanlegget i februar 2023 (foto: Ole Martin Wold).

Hverdagsanlegg rustet til store arrangementer

Granåsen idrettspark videreutvikles nå som et helårs hverdagsanlegg tilrettelagt for trening og konkurranser, barn og unge, paraidrett og store konserter. Tilretteleggingen i anlegget har særlig fokus nordiske grener og skiskyting. Framtidas Granåsen skal stimulere til økt aktivitet for å fremme folkehelse og være i samsvar med Trondheims ambisiøse miljømål.