Granåsen idrettspark

Granåsen idrettspark er Trondheims hovedarena for all vinteridrett knyttet til hopp, langrenn og kombinert. Her arrangeres årlig World Cup. Idrettsparken har også skiskytingsanlegg og rulleskiløype. I tillegg brukes anlegget som startpunkt for turer i de mange løypene i området. Granåsen er en viktig inngangsport til marka. Flere av anleggene ble bygd i forbindelse med VM på ski i 1997. Nå pågår en større oppgradering av hele idrettsanlegget.

Hverdagsanlegg rustet til store arrangementer

Granåsen idrettspark skal videreutvikles som et helårs hverdagsanlegg tilrettelagt for trening og konkurranser, barn og unge, paraidrett og store konserter. Tilretteleggingen i anlegget har særlig fokus nordiske grener og skiskyting. Framtidas Granåsen skal stimulere til økt aktivitet for å fremme folkehelse og være i samsvar med Trondheims ambisiøse miljømål.