Granåsen idrettspark

Nettstedet for planlegging og videre utbygging av Granåsen idrettspark

Granåsen idrettspark

Granåsen idrettspark er Trondheims hovedarena for all vinteridrett knyttet til hopp, langrenn og kombinert. Her arrangeres årlig World Cup. Granåsen har også skiskytingsanlegg og rulleskiløype. I tillegg brukes anlegget som startpunkt for turer i de mange skiløypene i område. Granåsen idrettspark er en viktig markaportal som inngangsport for marka. Flere av enleggene i Granåsen ble bygd i forbindelse med VM på ski i 1997. Nå står anlegget foran en større oppgradering.

Hverdagsanlegg rustet til store arrangementer

Granåsen idrettspark skal videreutvikles som et helårsanlegg for hverdagsbruk, med særlig vekt på nordiske grener og skiskyting, og som et moderne anlegg rustet til store arrangementer som verdenscup og et VM i nordiske grener.

Framtidas Granåsen skal stimulere til økt aktivitet for å fremme folkehelse og være i samsvar med Trondheims ambisiøse miljømål.

Norges Skiforbund og Trondheim kommune søker dessuten om VM på ski nordiske grener 2025. Utbyggingen av Granåsen skjer uavhengig av VM-tildeling, men det internasjonale skiforbundets krav til et VM-anlegg skal innfris. Dette vil gjøre anlegget bærekraftig, moderne og egnet for store skiarrangementer i et langt perspektiv.

Årlig arrangeres det World Cup i hopp og kombinert i Granåsen, og i februar 2020 skal finalene i Ski Tour 2020 Sweden-Norway (World Cup langrenn) foregå her.

Trondheim kommune er anleggseier i Granåsen, og det vil tilrettelegges for offentlig-privat-samarbeid i anlegget og området. Midler for utbygging ligger i kommunens økonomiplan.