Bli med og lag byen !

Trondheim skal være en by der det er lett å trives! Det skal være en by der det er godt å vokse opp, utvikle seg og ta del i utviklingen av byen. Om vi skal få til det, må vi sette barn i sentrum, og ta meningene til barn og unge på alvor.

Hva skjer i 2018?

Medvirkningsarena under Trondheim Maker faire

Hvordan lager vi en medvirkningsarena som engasjerer ? Som bidrar til at barn og unge kan uttrykke meningene sine ? Som gir oss ny innsikt og kunnskap om dialog med barn ? En arena som:

  • Bidrar til å oppleve og bli kjent med byen
  • Som bidrar til kartlegging og dialog om byen
  • Som bidrar til å være med og lage byen

NÅR

Fredag 24.08.18 Lørdag 25.08.18

Kl 10 - 15 begge dager

HVOR

Du finner oss i de fargerike containerne utenfor Merkursenteret i Kongens gate.


FOR HVEM

For alle, men særlig barn og unge


Se bildegalleri fra arrangementet :

Bakgrunn:

Hvorfor gjør vi dette?

Vi i Trondheim mener barn og unges stemmer er helt sentrale når vi skal lage en god by. Vi har som mål at barn, ungdom og barnefamilier skal bo og trives i sentrum.

Med bakgrunn i Trondheim kommunes arbeid med ny plan for sentrumsutvikling og kommunens egen byromsstrategi, har behovet for fokus på dialogen med barn og unge om byutvikling pekt seg ut. Kommunaldepartementets Plansatsning for større byer har gitt kommunen ekstra midler til å utvikle et prosjekt på dette. Vi har laget og tester ut morsomme metoder for deltakelse i byutvikling i forbindelse med Maker Faire, og vi ønsker å fortsette med involverende og spennende metoder tilpasset målgruppen også i videre byutvikling. Mer info

Aktiviteter

Bygg nyhavna i minecraft

Om 50 år er Nyhavna en ny bydel i Trondheim. De som er barn i dag, har da egne barnebarn som kanskje vokser opp her. Hvordan kan vi sikre at barn og unge høres i prosessene? Hvordan sikre at barn og unge, som er de som faktisk skal bosette og leve i disse områdene, får bidra i utviklingen?

modellbygging i kongens gate

Vi lager en modell av Kongens gate, fra torget og helt ned til elva gjennom en modell i 1:100. Her kan alle som vil bygge, endre og diskutere hva som skal til for å gjøre det til en gate der barn og unge vil trives. Resultatene herfra kan overføres til andre gater og byrom som skal utvikles, slik at vi kan se raske resultater av arbeidet og innspillene.

Stemningsbilder

Bilder kan være gode hjelpemidler for å formidle hva som kjennetegner den gode stemningen i en by! I en av containerne inviterer vi til at alle kan lage sine egne moodboards for hva som er en god by. Formålet er å få et inntrykk av hvilke farger, stemninger, bygninger og elementer som er viktige for de besøkende når vi snakker om en følelse av trivsel i byen. Eller som symboliserer noe man lengter etter eller ønsker seg for fremtids-Trondheim.

Se mer om verktøyene vi har brukt HER

Rammer for prosjektet:

containerne

I samarbeid med Pstereofestivalen og studenter ved NTNU, flytter vi tre fargerike kunst-containere til Kongens gate. Aktivitetene vil finne sted i og rundt dem, og i midten finner du dialog-loungen. Her vil vil legge opp til bytutviklingsdiskusjoner mellom unge og voksne engasjerte hver dag kl 14.00 !

Hvorfor er det viktig å tilrettelegge medvirkning? Ler mer her:


Bakgrunn:

Bedre dialog om byen

Prosjektet tar utgangspunkt i Ungdommens bystyre og deres formuleringer av viktige problemstillinger i byutvikling. Både konsekvensene av nullvekstmålet og attraktive byrom i sentrum er tematikk ungdommene er opptatt av. Dette har dannet grunnlaget for casene vi bruker i prosjektet, hvor målet er vise hva som er mulig, om vi legger ekstra energi i å få til en god dialog om byutvikling.

Mer info
Innspillene om en bedre by

Lurer du på hvilke innspill som kom inn? Innspillene er samlet og inndelt i ulike temaer, for å formidle hva barn og unge mener er viktig i de ulike casene. Innspillene viser et verdigrunnlag, og har også mange helt konkrete idèer og forslag som det er viktig å ta med videre.

Sjekk ut alle innspillene her:Steder i byen

Vil du legge inn dine innspill om steder i Midtbyen? Trykk på kartet og marker stedene du er opptatt av, i de ulike fargekodene

Samarbeidspartnere:

Pstereofestivalen

Reell Medvirkning

GEO BOXERS


Grafisk design Live SchilleProsjektet ledes av byplankontoret i Trondheim kommune.

For spørsmål og henvendelser om prosjektet, kontakt:

Kristin Solhaug Næss / kristin.solhaug.nass@trondheim.kommune.no