Veiligheid

Veilig deelnemen aan het verkeer leer je deels op school, deels met je ouders. Vanaf onze jongste klassen krijgen de kinderen wekelijks lessen verkeersopvoeding. Je op een veilige manier kunnen verplaatsen in het verkeer is hierbij één van de doelstellingen. Zowel te voet, met de fiets, in de auto en op de bus zijn er verschillende verkeers- en gedragsregels die de kinderen moeten kennen. Gedurende hun schoolloopbaan bereiden we onze kinderen zo stap na stap voor om steeds zelfstandiger deel te nemen aan het verkeer.

Hoe gedraag ik me op de bus?

Hoe gedraag ik me op de weg?