O Lvíčatech

Historie

Jsme turistický oddíl z Novodvorské

Nabízíme smysluplné trávení volného času, přátelský kolektiv a nezapomenutelné zážitky.

Organizujeme pravidelné schůzky, víkendové výpravy , letní i zimní tábor a mnoho dalších akcí.

Vedeme děti k tábornictví a různým sportům, ale také kamarádství, kreativitě, spolupráci, samostatnosti, demokracii a zodpovědnosti.

To vše už skoro 50 let.

Znaky

Program

Naše činnost zahrnuje především tyto aktivity: výlety do přírody a na zajímavá místa ČR, různé sporty, koupání, střelba ze vzduchovky a luku, lanové překážky, zábavné i naučné hry či turistické a tábornické dovednosti.

Jak ošetřit zraněného, postavit stan, vyznat se v mapě, svázat správně dva provazy, znát přírodu, rozluštit šifru, rozdělat oheň a uvařit na něm oběd? To a mnohem víc se děti naučí v rámci našich odborností i dalších programů.

Celoroční hra

Celým rokem nás provází celoroční hra. Děti tak mohou během výprav a táborů prožít příběh plný různých postav, zápletek, kostýmů a rekvizit, který dělá naše akce jedinečné.

V minulosti jsme si například hráli na Indiány, Vikingy, Narnii, Vesmír, Zaklínače nebo Stroj času.

Však se sami podívejte na fotky a kroniky.

Vedoucí a instruktoři

O děti se starají naši vedoucí a instruktoři. Ti musí projít každoročním školením v oblastech jako je první pomoc, bezpečnost, pedagogika, hospodaření, právo, příprava programu a další a složit závěrečné zkoušky.

Všichni vedoucí a instruktoři zažili již mnoho našich akcí (většina z nich v oddíle vyrostla), mají děti rádi a věnují jim čas svého volna a dovolené.

Oddílová tradice

Zákony Lvíčat

 1. Umí, může, chce

 2. Bojuje, nevzdává, nefňuká

 3. Pomáhá mladším, uznává starší

 4. Myslí dřív na ostatní než na sebe

 5. Chce být dobrým občanem své vlasti, čestným člověkem

 6. Kamarádství je v jistotě činu

Povinnosti Lvíčat

 1. Žít, chovat se a jednat podle zákonů České republiky a Lvíčat.

 2. Účastnit se akcí oddílu - schůzek, výletů, výprav a táborů.

 3. Platit členské příspěvky a chránit majetek kamarádů (společný i soukromý)

 4. Být vždy správně vybaven a oblečen pro oddílovou činnost.

Hymna Lvíčat

Lvíčata jsou správná parta, každý vám to poví,

v Praze 4 známá garda nejstarší i nový.

To je tím, já to vím, že se nikdo nebojí.

Vyženeme čerty z pekla, boule se nám zahojí.

ref. (2x):

S námi, s námi, ráno slunce časně vstává,

s námi, s námi, měsíc chodí spát.

Práva Lvíčat

 1. Volit a být volen do rady Lvíčat a dalších oddílových funkcí.

 2. Navrhovat činnost družiny a oddílu.

 3. Po splnění zkoušek nosit znak Lvíčat a další odznaky.

Znak Lvíčat

Náš znak má několik částí:

 • štít proti zlu a nenávisti

 • Znak lesní moudrosti - touha žít v přírodě, jednota s ní

 • kruh přátelství dětí, mladých lidí a dospělých, který symbolizuje rovnost a čestné kamarádství všech

Více o oddílových znacích tady.

Slavnostní slib

Znám zákony Lvíčat a chci se jimi řídit v celém svém životě. Vše co umím, mohu a chci, dám ve prospěch čestného kamarádství, pokroku své vlasti a boji proti zlu a bezpráví.

Tak slibuji.

Rada Lvíčat

Na začátku školního roku si děti zvolí své zástupce - Radu Lvíčat, kteří si během roku pod dohledem vedoucích připraví program pro ostatní. Učí se tak týmové spolupráci a zodpovědnosti.