Wat kost de school?

Wat kost de school?

Basisscholen mogen beperkt geld vragen voor extraatjes zoals uitstappen. Kosten die nodig zijn om de eindtermen te behalen zoals de aankoop van boeken en dergelijke vallen daar niet onder. Die uitgaven neemt de school voor zijn rekening.

In het kleuteronderwijs bedraagt de maximumfactuur € 45/schooljaar, in het lager onderwijs is dat € 85/schooljaar. Voor de peuters worden geen kosten aangerekend.

Het maximale bedrag dat de school mag aanrekenen voor meerdaagse uitstappen over de hele schoolloopbaan in de lagere school stijgt tot 435 euro.

Voor materiaal dat de leerlingen nodig hebben om de eindtermen te behalen, mag de school geen geld vragen. Meer weten? Klik hier.