ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ

:: NEWS ::..

กิจกรรมค่ายทักษะภาษาญี่ปุ่น 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนวัดราชโอรส และโรงเรียน โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ภายในกิจกรรมมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมปัญญาสร้างสรรค์ และกิจกรรมฐานวัฒนธรรม 6 ฐาน ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 5 คน โดยมี นางนิตย์นาถ ทวีตั๊งตระกูล และนางสาวพิรญาณ์  ธีระวานิชย์        ครูผู้ดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์ โรงเรียนวัดราชโอรส

ประกาศผลการแข่งขันทักษะ
ภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2564

ศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ

JPN164.pdf
04-Triam Udom Suksa School-VDO ของดีของจังหวัด .mp4

ชนะเลิศ รางวัลระดับเหรียญทอง
การประกวดคลิปวีดีโอรีวิว
"ของดีประจำจังหวัด"
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

02-Satriwithaya School - anirut laba.mp4

รองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลระดับเหรียญทอง
การประกวดคลิปวีดีโอรีวิว
"ของดีประจำจังหวัด"
โรงเรียนสตรีวิทยา

01-Triam Udom Suksa School-VDO อาชีพสุดคูล .mp4

ชนะเลิศ รางวัลระดับเหรียญทอง
การประกวดคลิปวีดีโอสั้น
"อาชีพสุดคูล"
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

02-Benjamarachalai school_การแข่งขันอาชีพสุดcool-1 - Pimpan Manomainarunat.mp4

รองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลระดับเหรียญทอง
การประกวดคลิปวีดีโอสั้น
"อาชีพสุดคูล"
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

:: นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ลูกๆศรีอยุธยา เข้าร่วมการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 14

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562

:: การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์การแข่งขันภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)  วัน ศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562  || ประมวลภาพกิจกรรม ||

:: ขอแสดงความยินดี

 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคารุตะระดับ G TNI Karuta Cup 2019 

จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562

นางสาววนิดา มูโรโอคา ม6/12  และ นางสาวบุณรดา ยิ่งเจริญชัยกุล ม6/8

:: ขอแสดงความยินดี

 รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันคารุตะแบบกลุ่ม  จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562

นางสาววนิดา มูโรโอคา ม6/12 , นางสาวลักขณา สาธุการ ม6/8 

และ นางสาวบุณรดา ยิ่งเจริญชัยกุล ม6/8