Historia

Ursprungligen gick spexet under namnet Teknologspexet och var en arbetsgrupp under dåvarande Uppsala Teknologkår (UTK). År 2003 gick UTK samman med Föreningen Uppsala Naturvetare och skapade Uppsala Teknolog och Naturvetarkår (UTN), i och med denna sammanslagning bytte spexet namn till Ett teknat spex.

Under våren 2006 valde Ett teknat spex att frigöra sig från UTN och bilda en egen men till UTN associerad förening. 2007 års föreställning, C-men, var det första spexet som Ett teknat spex uppförde i helt egen regi.

Idag är Ett teknat spex inte längre en associerad förening till UTN, men har efter många års vänskap skrivit ett sammarbetsavtal.

Spex uppsatta under namnet Teknologspexet:

Wasa eller Botten Upp - 1995

Bomber eller Strålande tider på bar manhattan - 1996

Jeanne d'Arc eller Den eldiga jungfrun - 1997

Baskervilles räv eller Ett listigt spex - 1998

Vägvärk eller Ett spex i rätt riktning - 1999

Det var bättre nu eller Ett spex i rättan tid - 2000

Titanic eller Ett skottsäkert spex - 2001

Måndag eller Ett uppskjutet spex - 2002

Spex uppsatta under namnet Ett teknat spex:

World Wars Episode II - Trojanerna anfaller eller Ett RISKfyllt spex - 2003

X - ett spex utan Y eller Fula nyanser av brunt - 2004

Shogun eller Ett origamispex som viker ut sig - 2005

Heist eller Ett spex som devalverar marken - 2006

C-men eller Ett spex med genvägar som artar sig - 2007

d'Arn eller Ett spex med revolution som täckmantel - 2008

1986 eller Ett spex som blev ett skottår - 2009

En miss i universum eller Ett jordnära spex om solens fläckiga förflutna - 2010

Drottning Kristina, Drottning Kristina eller Det ekar i skogen - 2011

Montezuma eller Ett texmex spex - 2012

Sessan, socialisten och statskuppen eller Ett spex utan klass - 2013

Lilla Storhornet eller Ett tipiskt indiespex - 2014

Ragnarök eller Val i Valhall - 2015

Helgon och häxbladning eller bara ett bål - 2016

DaVimsikoden eller Ett spel för galleriet - 2017

Murphys Dag eller Tillbaka till samtiden - 2018

Rom, Romare eller Etruskigt över-askande spex - 2019

Spex producerat av Ett teknat spex men under namnet Uppsalas samlade spexare:

Tramses II eller Ett pyramidalt misstag - 2007