Schoolteam

SCHOOLTEAM SBS DE DOENING

Je kunt alle leerkrachten contacteren via QUESTI


Vervangend directeur               

Paul Peerlings                    

directie.dedoening@sovilvoorde.be

(Eric De Kerf is momenteel afwezig wegens ziekte)

Directeur                                         

Eric De Kerf                        

Administratief medewerkster     

Lieve Lebrun     

secretariaat.dedoening@sovilvoorde.be

tel.: 02 251 92 21

ZORGTEAM

Zorgcoördinator 

Cloë Mathys

zoco.dedoening@sovilvoorde.be 

Zorgleerkracht kleuterschool                            

Marie Vermeiren 

                 

Zorgleerkracht kleuterschool

Wendy Melis

Zorgleerkracht L1, L2

Martine Boon

                     

Zorgleerkracht L3

Cloë Mathys

Zorgleerkracht L4, L5, L6

Werner Dumeez


KLEUTERSCHOOL

Kinderverzorgster                    

Kim Roobaert

K0 Sandra Binst                  


K1 Marie Vermeiren 


K1 Inne Rasschaert                 


K2 Dorien Verheyden


K3 Hilde Puttemans                


LAGERE SCHOOL

L1 Graziella Spertini                    


L2 Tom Polfliet                        


L3 Ann Van Driessche            


L4 Carla De Coninck         


L5 Jago Vigneron                


L6 Marieke Sercu              


BIJZONDERE LEERMEESTERS

Katholieke godsdienst 

Ingrid Peeters                    


Niet-confessionele zedenleer   

Carine Lemagie                 


Islamitische godsdienst            

Yasmina Arrassi


Protestantse godsdienst


Lichamelijke opvoeding  lagere school           

Zoë Sabels                        


VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG

Hilde Moeremans

Ronny Spruyt 

Heidi Dupont 

ONDERHOUDSPERSONEEL

Bart Cristiaens

Wendy De Leenheer

Sylwia Piekarek