Missie/Visie

MISSIE

SBS De Doening is een warme, veilige en stabiele school waar aan elk kind mogelijkheden worden aangereikt om zich optimaal te ontwikkelen.

Onze school is een moderne en uitdagende speel-leer-plek voor alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar.

Een plek waar iedereen met plezier naar toe komt en waar elk kind op een positieve wijze wordt benaderd, zodat zij kunnen uitgroeien tot evenwichtige, betrokken, talentrijke en intelligente personen.

Vanzelfsprekende aandacht voor eigen leefomgeving, natuur, gezondheid en milieu is gelinkt aan het feit dat SBS De Doening een school is die grenst aan natuurgebieden, gelegen is in een dorpskern en deel uitmaakt van een groeiende stad.

VISIE OP BASISONDERWIJS

De toekomst begint bij ons …

SBS De Doening is een groene dorpsschool, gehuisvest in nieuwe, moderne en volledig kindvriendelijke gebouwen.

Het is belangrijk dat jouw kind zich goed voelt en graag naar onze school gaat.

Daarom creëren wij een veilige, warme leeromgeving in SBS De Doening.

We begeleiden jouw kind op maat van zijn of haar noden en talenten.

Onze school biedt een portie natuur waarin je kind in dit verstedelijkt gebied tussen de lessen door kan ontspannen. Ruimte hebben om tot rust te komen en ruimte om zich uit te leven, vinden wij heel belangrijk.

Ook vriendschap en respect zijn pijlers waar men in SBS De Doening veel aandacht aan besteedt.

Ons doel is de basis leggen om een goede burger te worden. De toekomst begint dus duidelijk bij ons !

Pedagogische visie

SBS De Doening is een plaats waar kinderen zich kunnen uiten, waar ze fouten mogen maken.

De leerstof bieden wij aan in een duidelijke structuur die loopt van de instapklas tot het 6de leerjaar.

Een belangrijke waarde voor ons is samenwerken en zelfstandigheid.

Ook gaat iedereen in SBS De Doening respectvol met elkaar om.

Centraal staan leren en zichzelf blijven ontwikkelen. Dit loopt van spelen tot zelfstandig leren. Dit alles bereiken we door een veilige, uitdagende omgeving te creëren.

Het pedagogisch handelen is SBS De Doening omvat :

  • Een sfeer van onderlinge verbondenheid
  • Waardering voor ieders eigenheid
  • Ruimte voor autonomie en zelfstandigheid
  • Een gestructureerde leeromgeving die inspireert en stimuleert
  • Een plaats voor samenwerking, het bundelen van krachten om het beste resultaat voor jouw kind te bekomen

Milieuvriendelijke school in het groen

SBS De Doening ligt in het groen, aan de rand van de stad.

De unieke, uitgestrekte, ecologische, educatieve speel- en activiteitentuin omvat o.a. een speelweide, een kleuterdorp, een moestuin met kippenren, verschillende activiteitenzones en een scala aan natuurelementen om waar te nemen en te ervaren.

Achter de school ligt de groene gordel van het Peutiebos. Groener kan het niet !

Exploreren en experimenteren in volle natuur, en spelactiviteiten met enkel natuurlijk materiaal ligt continu binnen handbereik.

We hebben dus zeker grote aandacht voor de combinatie van eigen leefomgeving, de natuur, gezondheid en milieu.

In een notendop

SBS De Doening staat voor :

  • Kwaliteitsonderwijs
  • School in het groen
  • Warme school
  • Vriendschap en respect
  • Verbondenheid