ลงทะเบียนกับเรา

Enroll with Us

สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่:

สำนักงานของโรงเรียนพันธสัญญา

หรือติดต่อสอบถาม ครูฐานิดา 080-790-0290

ครูพิม 061-323-6549

เบอร์โทรสำนักงาน 053-483136

You can Contact:

The School Office 053-483136

Kru Tanida 080-790-0290

Kru Pim 061-323-6549