MAKE IT EASY
MAKEASE is een constructie- en bouwsysteem om in de klas aan techniek- en stemonderwijs te doen.
De verschillende onderdelen werden ontworpen en uitgewerkt door de medewerkers van het FabLab+team uit het Stedelijk Onderwijs Antwerpen.
Het is een modulair systeem dat het maken van uiteenlopende constructies bijna oneindig mogelijk maakt.
Enkel je eigen verbeelding vormt de limiet.
Het is ideaal om snel constructies te bouwen en ze uit te testen, om onderzoeksopdrachten op speelse manier uit te voeren, maar ook om grotere projecten vorm te geven. Het is het didactisch materiaal om de leerlingen te laten experimenteren, om snel een prototype uit te werken, om ze ervaringsgericht meerdere zaken aan te leren.
MAKEASE biedt dus een gigantisch aanbod aan mogelijkheden.

Er is heel wat op de markt te vinden, maar vaak is het heel duur of ontbreekt een pedagogische insteek.
Al lange tijd horen wij uit de scholen dat er nood is aan een goed bruikbaar en betaalbaar systeem. MAKEASE biedt dit alles.


PRODUCTIE
Het systeem is niet te koop! De onderdelen kunnen in het FabLab+ vervaardigd worden, maar ook op andere plaatsen waar een lasersnijder aanwezig is.
Belangrijk, maar ook interessant, is dat de leerkrachten dit zelf moeten komen doen. Op die manier kan de kostprijs tot een minimum beperkt blijven.
Ontbrekende onderdelen, aanvullende pakketten, kunnen met onze lasersnijders uitgesneden worden.
Bovendien onderhouden we zo een direct contact met de leerkrachten. We leren ze beter kennen, we kunnen meer op hun behoefte inspelen, maar bovenal ontdekken zij dan weer de pedagogische mogelijkheden van wat er allemaal kan in het FabLab+.

We geven een korte instructie hoe de machine werkt en bezorgen hen de nodige vectorbestanden. We voorzien het nodige materiaal en de leraar kan onmiddellijk aan de slag.
Het gebruik van onze machines is gratis, er wordt enkel voor de verbruikte materialen een bijdrage gevraagd.
Reservatie is wel noodzakelijk!


EINDTERMEN TECHNIEK
Het FabLab+ tracht met dit concept een oplossing te bieden aan de uitdaging om in het onderwijs aan de slag te gaan met het technisch proces.

Als introductie zijn we begonnen met het uitbouwen van een basisset. Dit is een eenvoudig doosje waarin een aantal basisonderdelen zitten.
De eindtermen techniek spreken over 5 technische principes: constructie, transport, energie, informatie/communicatie en biochemie.

We richten ons voornamelijk op de 3de graad lager en de 1ste graad secundair.
De eerste basisset richt zich op het technisch principe transport. Tandwielen, hefbomen, katrollen en riemaandrijvingen komen aan bod, begeleid met uitgeschreven onderzoeksopdrachten.

Alle lagere scholen van het Stedelijk Onderwijs ontvangen weldra, naar aanleiding van ons 5-jarig bestaan, deze basisset in de school.
Allicht is dit pakketje onvoldoende om er in iedere klas goed mee aan de slag te kunnen gaan, maar zie het eerder als een eerste kennismaking om de leerkrachten warm te maken.
Hebben de leerkrachten nood aan nog meer van dit materiaal, dan kunnen zij contact opnemen met het FabLab+ en afspreken wanneer ze zelf onderdelen kunnen komen (bij)maken.

Later zullen nog andere basispakketten aangeboden worden, alsook hele bouwsets.


Een product van