Matematisk programmering

i Python

Fortbildningen vänder sig till matematiklärare på gymnasiet och komvux. Materialet kan även med fördel användas för matematiklärare i grundskolans år 7-9. Fortbildningen ges för att alla ska kunna genomföra undervisning utifrån de nya skrivelserna i ämnesplanen i matematik. Materialet är ett arbetsmaterial så justeringar av redan publicerat material kan ske.

Utbildningsanordnare är Malmö Stads Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning.

Vi vill på detta sätt dela med oss av vårt arbete till andra som är intresserade. Materialet är fritt för alla använda under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell licens.

Nyheter

2018-05-15 Träff 12 publicerad. Tema: Redovisning av examensuppgift och hur man kan gå vidare

2018-04-16 Sektion om lektionsexempel tillagt. Här kommer förslag på lektionsplaneringar ligga, planeringarna är fortbildningens examensarbeten.

2018-04-16 Träff 11 publicerad. Tema: Examensuppgift

2018-03-21 Träff 10 publicerad. Tema: Undervisning innehållande programmering med elevgrupper som inte kan programmera

2018-02-27 Träff 9 publicerad. Tema: Undervisning med programmering 2

2018-02-27 Träff 8 kompletterad med lösningsförslag.

2018-02-05 Träff 8 publicerad. Tema: Undervisning med programmering 1

Vi som jobbar med att konstruera fortbildningen är matematiklärare med programmeringsintresse.

  • Nafi Zanjani, förstelärare och speciallärare i matematik, programmering och teknik på Komvux Södervärn
  • Kristian Strid, lärare i matematik och fysik på Pauliskolan
  • Slavica Enving, lärare i matematik och fysik på S:t Petri skola
  • Magnus Dahlström, förstelärare i matematik och fysik på Pauliskolan och samordnare
  • Caroline Friberg, lärare i matematik och programmering på Komvux Pauliskolan
  • Martin Sandgren, lärare i matematik, fysik och programmering på Malmö Borgarskola