Om fortbildningen

Utbildningsmål

 • Kunna bedriva undervisning efter de nya formuleringarna i styrdokumenten.
 • Få en grund i hur man programmerar.
 • Få insikt i hur programmering kan användas didaktiskt i matematikundervisningen.

Kursinnehåll

 1. Grundläggande programmering utifrån matematiska exempel
  • Olika variabeltyper
  • In- och utmatning
  • Selektion
  • Iteration
  • Funktioner
  • Grundläggande grafisk utmatning
 2. Didaktisk användning av programmering i matematikundervisningen

Målgrupp

Gymnasielärare och grundskolelärare år 7-9.

Utbildningsupplägg

Utbildningen är tänkt som 12 träffar på 2h och minst lika mycket tid mellan träffarna. Innehållet är

 • 7 träffar med programmering,
 • 5 träffar med fokus på didaktisk användning av programmering i matematikundervisningen. Möjlighet att testa uppgifter i klassrummen för de som önskar,
 • En slutuppgift där du konstruerar en egen programmeringsuppgift att använda med elever. Kopplas med fördel till en kurs du undervisar i. Redovisning under den andra träffen. Uppgifterna kommer utgöra en grund för en idébank.
 • Mellan träffarna finns uppgifter att genomföra på egen hand.

Utrustning

Utbildningen är skapad utifrån att man på sin dator (Mac, Windows, Linux) har PyCharm Edu med Python 3.6.2. Det går dock bra att använda en annan miljö att programmera i.

Likaså ska det fungera att programmera på en iPad med t ex Pythonista. Eller från en webbläsare med repl.it eller https://trinket.io/features/python3.