OM SJÖSJUKAN

Sjösjukan är en pub för medlemmar i studentföreningarna Lambda, Humanus och Meskalin samt Livstids-VIP medlemmar, Livstidsmedlemmar och Stödmedlemmar i IFS Sjösjukan.

Sjösjukan drivs av Intresseföreningen för Sjöfart vilket är en ideell förening som består av medlemmar från Lambda, Humanus och Meskalins studentföreningar.

På Sjösjukan umgås man med sina vänner och här är alltid en go och glad stämning.


MEDLEMSKAP

Fullvärdig Medlem

Medlemskap i Lambda-, Humanus- eller Meskalins studentförening. Ger tillträde till puben och möjlighet att sitta med i IFS Sjösjukans styrelse.


Livstidsmedlemskap och Livstids VIP

Livstidsmedlemskap tilldelas de som har suttit i styrelsen i minst ett år eller gjort en annan insats för föreningen värd ett Livstidsmedlemskap.

Om man förrutom ett Livstidsmedlemskap har haft minst fyra utfärdade VIP kort så kan man ansöka hos sittande styrelse om ett Livstids VIP kort. Detta är ett Livstidskort som dessutom ger fritt inträde för all framtid förrutom under kvällar som styrelsen beslutar att inträde gäller alla, som exempelvis spelningar.


Livstidsmedlemmar och Livstids VIP medlemmar har, liksom fullvärdiga medlemmar, rösträtt på års- och medlemsmöten.


Stödmedlemskap

Om du nu har oturen att inte studera de linjer som ger dig möjlighet att bli medlem i Lambda, Humanus eller Meskalin men fortfarande vill komma ner och festa på sjukan utan att behöva bli ingästad av någon du känner, så kan du köpa ett stödmedlemskap i Sjösjukan. Ett stödmedlemskap är giltigt i 1 år från utfärdandedatum och där finns 50 stycken stödmedlemskap tillgängliga per år.

Ett stödmedlemskap kostar 250 kr.

Livstids VIP (The Golden Ticket)