Xavier Conesa Lapena. Psicologia, Sexologia i Vida Afectiva.  Mollet y Comarca del Vallès


                                                                                                                                                 - ACREDITACIONS -

                                                                                      -DOCUMENTACIONS-

                                                                                            - TITULACIONS -

Xavier Conesa Lapena. Psicòleg. Mollet del Vallès

__________________________________________________


– Pàgina Oficial de Xavier Conesa Lapena.

– Director de l’Institut Superior d’Estudis Sexològics I.S.E.S.

– Acta Constitucional de l’Institut Superior d’estudis Sexològics I.S.E.S.

– Col.laboració Docent del Practicum de Psicologia de la Universitat de Barcelona.

– Col.laboració Docent amb la Universitat de Girona.

– Professor del Master de Sexologia de l’I.S.E.S.

– Professor de Formació en Psicologia i Sexologia per a Integració Social i Atenció Socio Sanitària (I.S.E.S) Institut d’Estudis de la Salut.

– Formador de Psicòlogos para la Pràctica de la Sexologia.

– Acreditación Ministerio Sanidad y Consumo.

– Profesor del Curso Actuación Avanzada de Sexologia acreditado por Ministerio de Sanidad y Consumo.

– Col.laboració en tasques de formació amb la Universitat Ramon Llull.

– Acord de Col.laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya U.O.C.

– Conveni Col.laboratiu acadèmic al Centre d’Estudis Universitaris California, Illinois.

– Reconeixement de l’Ajuntament de Mollet del Centre de Psicologia Aplicada.

– Referències sobre investigació Luminoteràpia al periòdic “El Mundo”. Any 2.005

– Investigacions sobre Luminoteràpia, Referències al periòdic “Público” Any 2.007

-Membre del Grup de Treball de Sexualitat i Parella del COPC

– Col.laborador Docent Universitat de Barcelona.

-Membre del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicologia (Divisió Psicologia Clínica)

-Membre de l'Associació Española d'Especialistes en Sexologia

– Soci Numerari Societat Catalana de Sexologia (2001)

– Membre de la Federació de Societats de Sexologia.

– Membre de la Federacion Española de Especialistas en Sexologia. “Ficha”

– COPC-1.999 Psicofarmacologia: Principi i interacció en els tractaments psicològics.

– Institut de Ciències Sanitàries i de l’Educació: Psicoteràpia centrada en la persona.

– Presència a Wikipèdia.

– Reconeixements Docents Ministeri de Sanitat i Generalitat de Catalunya.

– Monografies Publicades.

– Reconeixement a la Pertenença al Col.legi Oficial de Psicòlegs durant 25 anys.

-Acreditacions. Documentacions

-Titulacions i Diplomes

-Certificat de publicació a Psiquiatria . com / Cibermedicina S.L.

-Artícles publicats (I)

-Artícles publicats (II)

Conferenciant de la Xarxa de la Diputació de Barcelona

                                                                                                         Membre de la Secció d'Alternatives per la Resolució de Conflictes del COPC

VIDEOS I CONFERÈNCIES


Carnet de Col.legiat del Col.legi Oficial de Psicòlegs

__________________________________________________

Carnet de l'Acadèmia de Ciencies Mèdiques i de la Salut

__________________________________________________

Reconeixement dels 25 anys com a membre del Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya

__________________________________________________

Membre del Grup de Treball de Sexualitat i Parella del Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya

__________________________________________________

Membre Numerari de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. 2.001

__________________________________________________

Membre de la Divisió de Psicologia Clínica i de La Salut del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos. 2.018

__________________________________________________

Sexòleg Membre de l'Associció Espanyola d'Especialiestes en Sexologia

__________________________________________________

Col.laboració amb Universitat de Barcelona. Conveni específic Universitat Illinois. 2.009

__________________________________________________

Reconeixement Oficial Formacions en Sexologia. Reconeixement d'Interès Professional pel Col.legi Oficial de Psicòlegs del País Valencià 2.009

__________________________________________________

Membre de la Federació Espanyola de Societats de Sexologia

__________________________________________________

Reconeixement Oficial Formacions en Sexologia de l'Institut Superior d'Estudis Sexològics I.S,E.S. Reconeixement d'Interès Professional pel Col.legi Oficial de Psicòlegs del País Valencià 2.009

__________________________________________________

Certificat de Col.laborador de la Revista Psiquiatria.com  2.018

__________________________________________________

Institut Català de Psicologia i Col.legi Oficial de Psicòlegs. Intercanvis professionals sobre Problemes de Parella 1994

______________________________________________

Col.laborador Docent Universitat de Barcelona del 1999 al 2002

__________________________________________________

Formació en Transtorn d'Ansietat per Dr. Paul M. Salkovskisde la Universitat d'Oxford. 1995

__________________________________________________

Docent en L'Institut Superior d'Estudis Sexològics ISES en Preparació per a Psicòlegs per a la Pràctica de Sexologia. Reconegut pel Ministeri de Sanitat i Consum. 2.009

__________________________________________________

La Generalitat Reconeix l'Institut Superior d'Estudis Sexològics ISES que Dirigeixo. 2'008

__________________________________________________

Generalitat de Catalunya Reconeix la Docencia del Master de Sexologia que presento en el marc de l'Institut Superior d'Estudis Sexològics ISES

__________________________________________________

L'Ajuntament de Mollet del Vallès. Reconeixement dels 20 anys de la nostra activitat al municipi i comarca. 2.005

__________________________________________________

Formació en Psicofarmacologia en el marc del Col.legi Oficial dePsicòlegs de Catalunya. 1.999

__________________________________________________

Formació en Psicoteràpia Centrada en la Persona de l'Institut de Ciencies Sanitàries i de l'Educació. Universitat Pontificia Comillas. 1987

__________________________________________________

Reconeixement d'Interès Sanitari del Master en Sexologia per IES Institut 

d'Estudis de la Salut 2.009

__________________________________________________

Reconeixement d'Interès Sanitari del Master en Sexologia que imparteix l'Institut Superior d'Estudis Sexològics ISES que presideixo. 2.009

__________________________________________________

Reconeixement d'Interès Sanitari per l'Institut d'Estudis de la Salut de la Generalitat de Catalunya de la formació que imparteixo "Aprendre a Ensenyar Sexologia" en el marc de l'Institut Superior d'Estudis Sexològics ISES. 2009

__________________________________________________

Reconeixement d'Interès Sanitari per l'Institut d'Estudis de la Salut de la Generalitat de Catalunya de la formació que imparteixo "Curs d'Actualització en Sexologia" en el marc de l'Institut Superior d'Estudis Sexològics ISES. 2009

__________________________________________________

Reconeixement d'Interès Sanitari per l'Institut d'Estudis de la Salut de la Generalitat de Catalunya de la formació que imparteixo "Master en Sexologia Online" en el marc de l'Institut Superior d'Estudis Sexològics ISES. 2009

__________________________________________________

Reconeixement d'Interès Sanitari per l'Institut d'Estudis de la Salut de la Generalitat de Catalunya de la formació que imparteixo "Formació en Psicologia i Sexologia per a Integració Social i Atenció Socio Sanitària" en el marc de l'Institut Superior d'Estudis Sexològics ISES. 2009

__________________________________________________

Col.laboració en tasques de Formació de Universitat Ramon Llull. 2007/ 2008

__________________________________________________

Membre de Soci Numerari de la Societat Catalana de Sexologia i de la Societat Catalana de salut Pública. Dins de  l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. 2.001

__________________________________________________

Reconeixement Públic de les activitats com a Psicòleg per part de l'Ajuntament de Mollet del Vallès. 1.995

__________________________________________________

Reconeixement del Curs de Sexologia Impartit per l'Institut Superior d'Estudis Sexològica per part de la Universitat de Girona 2.009

__________________________________________________

Conveni de Col.laboració Docent amb la Universitat Oberta de Catalunya UOC 2.005

__________________________________________________

Membre de Soci Numerari de la Societat Catalana de Sexologia i de la Societat Catalana de salut Pública. Dins de  l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. 2.001

__________________________________________________

Col.laboració Docent a la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona 2.007/2.008

__________________________________________________

Reconeixement del Ministeri de Sanitat i Consum del Curs Avançat i d'Actualització en Sexologia que imparteixo en el marc de l'Institut Superior d'Estudis Sexològics ISES . 2009

__________________________________________________

Membre del Grup de Treball de Sexualitat i Parella del Col.legi Oficial de Psicòlegs 2.018

__________________________________________________

                                                                                                               Membre de la Secció d'Alternatives per la Resolució de Conflictes del COPC

Membre Xarxa de la Diputació de Barcelona. Conferències

__________________________________________________

Títol Oficial de Psicòleg. Universitat de Barcelona. 1980

__________________________________________________

VIDEOS I CONFERÈNCIES


88 visualitzacionsfa 1 mes

1:40:14

S'ESTÀ REPRODUINT

14 visualitzacionsfa 1 mes

52:19

S'ESTÀ REPRODUINT

14 visualitzacionsfa 1 mes

1:10:58

S'ESTÀ REPRODUINT

110 visualitzacionsfa 2 mesos

47:38

S'ESTÀ REPRODUINT

19 visualitzacionsfa 3 mesos

10:47

S'ESTÀ REPRODUINT

35 visualitzacionsfa 3 mesos

5:06

S'ESTÀ REPRODUINT

146 visualitzacionsfa 3 mesos

47:21

S'ESTÀ REPRODUINT

41 visualitzacionsfa 4 mesos

20:04

S'ESTÀ REPRODUINT

13 visualitzacionsfa 5 mesos

13:08

S'ESTÀ REPRODUINT

30 visualitzacionsfa 6 mesos

10:21

S'ESTÀ REPRODUINT

47 visualitzacionsfa 6 mesos

5:08

S'ESTÀ REPRODUINT

26 visualitzacionsfa 6 mesos

6:03

S'ESTÀ REPRODUINT

43 visualitzacionsfa 6 mesos

28:03

S'ESTÀ REPRODUINT

37 visualitzacionsfa 6 mesos

3:17

S'ESTÀ REPRODUINT

15 visualitzacionsfa 6 mesos

36:03

S'ESTÀ REPRODUINT

84 visualitzacionsfa 6 mesos

0:48

S'ESTÀ REPRODUINT

32 visualitzacionsfa 7 mesos

0:35

S'ESTÀ REPRODUINT

14 visualitzacionsfa 7 mesos

0:55

S'ESTÀ REPRODUINT

10 visualitzacionsfa 7 mesos

7:52

S'ESTÀ REPRODUINT

24 visualitzacionsfa 7 mesos

18:09

S'ESTÀ REPRODUINT

21 visualitzacionsfa 7 mesos

20:51

S'ESTÀ REPRODUINT

19 visualitzacionsfa 7 mesos

30:08

S'ESTÀ REPRODUINT

21 visualitzacionsfa 7 mesos

30:08

S'ESTÀ REPRODUINT

19 visualitzacionsfa 7 mesos

1:37

S'ESTÀ REPRODUINT

22 visualitzacionsfa 8 mesos

1:58

S'ESTÀ REPRODUINT

143 visualitzacionsfa 8 mesos

3:17

S'ESTÀ REPRODUINT

28 visualitzacionsfa 8 mesos

2:30

S'ESTÀ REPRODUINT

25 visualitzacionsfa 8 mesos

35:23

S'ESTÀ REPRODUINT

26 visualitzacionsfa 9 mesos

12:01

S'ESTÀ REPRODUINT

17 visualitzacionsfa 9 mesos

3:27

S'ESTÀ REPRODUINT

84 visualitzacionsfa 9 mesos

34:16

S'ESTÀ REPRODUINT

153 visualitzacionsfa 9 mesos

1:12:36

S'ESTÀ REPRODUINT

18 visualitzacionsfa 11 mesos

1:30

S'ESTÀ REPRODUINT

51 visualitzacionsfa 1 any

1:18:57

S'ESTÀ REPRODUINT

66 visualitzacionsfa 1 any

26:34

S'ESTÀ REPRODUINT

43 visualitzacionsfa 1 any

1:39

S'ESTÀ REPRODUINT

18 visualitzacionsfa 1 any

16:38

S'ESTÀ REPRODUINT

56 visualitzacionsfa 1 any

21:20

S'ESTÀ REPRODUINT

167 visualitzacionsfa 1 any

7:27

S'ESTÀ REPRODUINT

36 visualitzacionsfa 1 any

7:00

S'ESTÀ REPRODUINT

34 visualitzacionsfa 1 any

7:37

S'ESTÀ REPRODUINT

19 visualitzacionsfa 1 any

6:15

S'ESTÀ REPRODUINT

113 visualitzacionsfa 1 any

3:11

S'ESTÀ REPRODUINT

19 visualitzacionsfa 1 any

8:49

S'ESTÀ REPRODUINT

113 visualitzacionsfa 1 any

9:26

S'ESTÀ REPRODUINT

26 visualitzacionsfa 1 any

2:22

S'ESTÀ REPRODUINT

16 visualitzacionsfa 1 any

4:55

S'ESTÀ REPRODUINT

17 visualitzacionsfa 1 any

7:53

S'ESTÀ REPRODUINT

121 visualitzacionsfa 1 any

7:44

S'ESTÀ REPRODUINT

34 visualitzacionsfa 1 any

8:32

S'ESTÀ REPRODUINT

139 visualitzacionsfa 1 any

3:31

S'ESTÀ REPRODUINT

21 visualitzacionsfa 1 any

7:54

S'ESTÀ REPRODUINT

68 visualitzacionsfa 1 any

4:55

S'ESTÀ REPRODUINT

119 visualitzacionsfa 1 any

9:26

S'ESTÀ REPRODUINT

158 visualitzacionsfa 2 anys

4:46

S'ESTÀ REPRODUINT

55 visualitzacionsfa 2 anys

4:34

S'ESTÀ REPRODUINT

29 visualitzacionsfa 2 anys

5:36

S'ESTÀ REPRODUINT

16 visualitzacionsfa 2 anys

1:58

S'ESTÀ REPRODUINT

33 visualitzacionsfa 2 anys

8:49

S'ESTÀ REPRODUINT

16 visualitzacionsfa 2 anys

21:33

S'ESTÀ REPRODUINT

30 visualitzacionsfa 2 anys

8:49

S'ESTÀ REPRODUINT

26 visualitzacionsfa 2 anys

18:14

S'ESTÀ REPRODUINT

493 visualitzacionsfa 4 anys

2:23

S'ESTÀ REPRODUINT

595 visualitzacionsfa 5 anys

17:14

S'ESTÀ REPRODUINT

413 visualitzacionsfa 6 anys

3:31

S'ESTÀ REPRODUINT

387 visualitzacionsfa 7 anys

0:46

S'ESTÀ REPRODUINT

110 visualitzacionsfa 10 anys

Subtítols

8:09

S'ESTÀ REPRODUINT

12m visualitzacionsfa 13 anys

4:37

S'ESTÀ REPRODUINT

7,1m visualitzacionsfa 13 anys

8:37

S'ESTÀ REPRODUINT

376 visualitzacionsfa 13 anys

Subtítols

2:42

S'ESTÀ REPRODUINT

190m visualitzacionsfa 13 anys



www.xavierconesa.com



Xavier Conesa. Psicologo Mollet del Vallès


Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), «La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». (OMS, 1946).


Asimismo, la OMS describe la salud mental como la capacidad de establecer unas relaciones armoniosas con los demás, y la participación constructiva en las modificaciones del ambiente físico y social. En este sentido, la salud mental es la base para el bienestar y funcionamiento efectivo de un individuo y de una comunidad.


De este modo, el estado mental también forma parte de la evaluación del estado de salud de cualquier persona. No se puede tener un nivel óptimo de salud y una deficitaria salud mental. Por ello, el concepto de salud mental va implícito en el concepto de salud y, además como algo indisociable.


Las actitudes de la población respecto a la salud en general y la salud mental en particular, han ido cambiando a lo largo del tiempo. Más actualmente, la salud no se centra sólo en el aspecto curativo de antaño, sino que, en la actualidad, se consideran aspectos tales como el entorno, factores de riesgo, estilos de vida, educación sanitaria y todo cuanto contribuya a su promoción, fomento y prevención.  



Según la Federación Mundial para la Salud Mental, la salud mental tiene que ver con:


- ¿Cómo nos sentimos con nosotros mismos.


- ¿Cómo nos sentimos con los demás.


- ¿En qué forma respondemos a las demandas de la vida.


Bienestar y salud mental

No existe una línea divisoria que separe con precisión a la persona mentalmente sana de la que no lo está. En verdad, existe toda una gama de grados de salud mental y no hay una característica singular que pueda tomarse aisladamente como evidencia de que la posee. Por otra parte, tampoco la ausencia de uno de estos atributos puede admitirse como prueba de "enfermedad" mental. Más aún, nadie mantiene durante toda su vida las condiciones de una "buena" salud mental.


Entre las características de las personas mentalmente sanas se encuentran las siguientes:


1. Están satisfechas consigo mismo.


No están agobiadas por sus propias emociones (rabia, temores, amor, celos, sentimientos de culpa o preocupaciones).

Pueden aceptar sin alterarse las decepciones de la vida.

Tienen una actitud tolerante, despreocupada, respecto a la propia persona ya los demás y son capaces de reírse de sí mismas.

Ni subestiman ni sobrevaloran sus habilidades.

Se respetan a sí mismas.

Se sienten capaces de enfrentar la mayoría de las situaciones.

Consiguen placer de las cosas simples de la vida cotidiana.

2. Se sienten bien con los demás.


Son capaces de amar y tener en consideración los intereses de los demás.

Sus relaciones personales son satisfactorias y duraderas.

Les gusta confiar en los demás y sentir que los demás confían en ellos.

Respetan las múltiples diferencias que encuentran en la gente.

No se aprovechan de los demás ni dejan que se les utilice.

Se sienten parte de un grupo.

Se consideran implicados en los avatares que afectan a la sociedad.

3. Son capaces de satisfacer las demandas que la vida les presenta.


Enfrentan sus problemas a medida que se van presentando.

Aceptan sus responsabilidades.

Modifican su ambiente cuando ello es posible y se ajustan a él cuando es necesario.

Planifican para el futuro, al que enfrentan sin temor.

Tienen la mente abierta a nuevas experiencias e ideas.

Hacen uso de sus dotes y aptitudes.

Se fijan sus metas ajustándose a la realidad.

Son capaces de tomar sus propias decisiones.

Consiguen satisfacción a poner su mejor esfuerzo en lo que hacen.

Municipis del Vallès

Ametlla del Vallès