Ne Plagiatui

Išgyvendinti plagijavimą iš akademinės bendruomenės

Kai kurie mokslo darbai pakvimpa plagiatu ne iš piktos valios: „Kartais pastebime, kad studentas plagijuoja iš nežinojimo ir nemokėjimo, tai būna tiesiog neteisingas citavimas, kuris galų gale nuveda į plagiatą. Todėl citavimo taisyklių turėtų mokyti dėstytojai, metodininkai, darbo vadovai – akademikai


Dėstytojai nebėra akli ir mato, ar studentas bando prastumti niekinį darbą.