Mynydd Llangors - Ras Grim Reaper

Llangors Multi Activity Centre, Y Gilfach, Llangors, Aberhonddu, LD3 7UH. Caffi, toiledau a pharcio ar gael.

dan19: rasio gyda'r oedolion hanner dydd. Cofrestru ymlaen llaw https://www.fabian4.co.uk/

pawb arall: dechrau 10yb

Cysylltwch: Hannah Hopkinson

Mwy o fanylion: https://www.mynydd-du.org.uk/grim-reaper-mynydd-llangors

https://www.facebook.com/mynyddlangors/

Mynydd Llangors Grim Reaper Race

Llangors Rope Centre, Gilfach Farm, Llangorse, Brecon, LD3 7UH. Café, toilets and parking available.

U19s: race with adults at 12 noon. £5 pre-entry https://www.fabian4.co.uk/

All other juniors start: 10am

Contact: Hannah Hopkinson

More details: https://www.mynydd-du.org.uk/grim-reaper-mynydd-llangors

https://www.facebook.com/mynyddlangors/

Canlyniadau 2022 Results!

South Wales Junior Fell Series 2022 - Grim Reaper (2).pdf