VERENIGING LEERPROJECT

Vereniging Leerproject is opgericht in 1985 door een groep mensen die getroffen waren door de manier waarop Krishnamurti met levensvragen omging. Oorspronkelijk had de vereniging tot doel het stichten van een woon-, werk- en leergemeenschap en het organiseren van andere activiteiten geïnspireerd door het werk van Jiddu Krishnamurti, met name door de voor zijn scholen geformuleerde doelstellingen:

    • het cultiveren van een holistische visie

    • het ontwikkelen van zorg en betrokkenheid voor de mensheid en haar omgeving

    • het tot stand brengen van een religieuze geest

Vooralsnog organiseert de vereniging activiteiten, soms in samenwerking met het Krishnamurti Comite België of de Stichting Krisnamurti Nederland.

De werkzaamheden van Vereniging Leerproject bestaan hoofdzakelijk uit het organiseren van weekenden en een jaarlijkse zomerweek voor het Nederlandse en Vlaamse taalgebied, in zowel Nederland als België. Er wordt video-, audio- en tekstmateriaal beschikbaar gesteld van toespraken e.d. van J. Krishnamurti. In de regel worden die gezamenlijk bekeken of bestudeerd, en men wordt uitgenodigd met elkaar in dialoog te gaan over de gebrachte onderwerpen, over de leringen van Krishnamurti in het algemeen, of over aspecten daarvan. Ook kan men er gebruik maken van een uitgebreide boekentafel.

Iedereen die geïnteresseerd is in het werk van Krishnamurti en daarover met anderen van gedachten wil wisselen, is van harte welkom. Het is de bedoeling de beschikbare tijd tijdens deze bijeenkomsten te gebruiken voor diepgaand inhoudelijk en persoonlijk onderzoek. De bijeenkomsten vinden plaats in een rustige en natuurrijke omgeving. Programma's zijn zo opgezet dat er voldoende tijd is voor wandelen, lezen, stilte enzovoort. Deelname aan activiteiten is uiteraard geheel op vrijwillige basis.

De organisatie van bijeenkomsten is in handen van leden; het aantal deelnemers per bijeenkomst varieert tussen de 5 en 25, ieder is welkom, zowel leden als niet-leden.