Het Leerproject

De werkzaamheden van de Vereniging Leerproject bestaan hoofdzakelijk uit het organiseren van weekenden en een jaarlijkse zomerweek voor het Nederlands taalgebied. Er wordt video- en audio- en tekstmateriaal beschikbaar gesteld van toespraken e.d. van J. Krishnamurti. In de regel worden die gezamenlijk bekeken of bestudeerd, en men wordt uitgenodigd met elkaar in dialoog te gaan over de gebrachte onderwerpen, over de leringen van Krishnamurti in het algemeen, of over aspecten daarvan.

Men kan er gebruik maken van een uitgebreide boekentafel. Iedereen die geinteresseerd is in het werk van Krishnamurti en daarover met anderen van gedachten wil wisselen, is van harte welkom. Het is de bedoeling de beschikbare tijd tijdens deze bijeenkomsten te gebruiken voor diepgaand inhoudelijk en persoonlijk onderzoek. De bijeenkomsten vinden plaats in een rustige en natuurrijke omgeving. Programma's zijn zo opgezet dat er voldoende tijd is voor wandelen, lezen, stilte enzovoort. Deelname aan activiteiten is uiteraard geheel op vrijwillige basis.
De organisatie van bijeenkomsten is in handen van leden; het aantal deelnemers per bijeenkomst varieert van 12 tot 40, en bestaat gedeeltelijk uit leden.

Ontstaan van het Leerproject

De Vereniging Leerproject is opgericht in 1985 door een groep mensen die getroffen waren door de manier waarop Krishnamurti met levensvragen omging. Oorspronkelijk had de vereniging tot doel het stichten van een woon-, werk- en leergemeenschap en het organiseren van andere activiteiten geinspireerd door het werk van Jiddu Krishnamurti, met name door de voor zijn scholen geformuleerde doelstellingen:
  •  het cultiveren van een holistische visie
  •  het ontwikkelen van zorg en betrokkenheid voor de mensheid en haar omgeving
  •  het tot stand brengen van een religieuze geest 
Vooralsnog organiseert de vereniging activiteiten als een jaarlijkse zomerweek en weekenden, soms in samenwerking met het Krishnamurti Comite Belgie of de Stichting Krisnamurti Nederland.

Comments