Onze vereniging groepeert liefhebbers en fokkers van raszuivere Belgische neerhofdieren.

De vereniging voor Bedreigde Neerhofdieren VZW beoogt een bijdrage te leveren tot in stand houding, herintroductie en promotie van bedreigde Belgische neerhofdierrassen

De instandhouding van deze rassen is vrijwel geheel voor rekening van de sportfokkers gekomen. Het aantal fokkers per soort is vrij uiteenlopend en aan grote schommeling onderhevig. Zo zijn er reeds tal van soorten bij gebrek aan belangstelling  uitgestorven, terwijl nog voor een aantal de toestand uiterst kritiek is. Een verdere teloorgang van dit unieke cultuur- en natuurpatrimonium ware bijzonder jammer. Niet alleen gaat hiermee een groot stuk levende geschiedenis verloren, maar ook verdwijnt de rasvoorraad met een belangrijk genenpotentieel