Doelstelling

Ik wil ouders met hun gehandicapte kind/jongvolwassen kind een onbezorgde vakantie laten beleven in bestaande reguliere accommodaties. Vaak is dat niet mogelijk door gebrek aan de juiste zorgvoorzieningen, zoals een bed met hoge borstwering (70 cm vanaf matras).