Opetustyö

Tuntiopettaja, Taideteollinen Korkeakoulu, 1986-88,1991-98, 2000-

Päätoiminen tuntiopettaja, TTK, 1988-90,1998-99