Scopul Cluster-ul TRANSILVANIA Life Style este acela de a  îmbunătăţi calitatea vieţii, de a integrarea şi a acorda suport întrepinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri),de a dezvolta unităţile de cercetare şi de inovare precum şi de a implementa parteneriate care urmăresc standardele ridicate de viaţă.

Printre obiectivele clusterului se numără:

  • Dezvoltarea unor activităţi destinate îmbunătăţirii stilului de viaţă, creşterea calităţii vieţii şi implementarea unor proiecte de parteneriat;
  • Îmbunătăţirea capacităţii de inovare şi a competitivităţii pe piaţa mondială a IMM-urilor şi a unităţilor de cercetare–dezvoltare–inovare;
  • Aplicarea tehnologiilor avansate, conceptelor și structurilor propuse de parteneri, precum și testarea și validarea rezultatelor și prototipurilor;
  • Furnizarea de consultanţă, training, coaching, design și alte servicii necesare în procesul de inovare;
  • Instruirea practică a angajaţilor, în special a tinerilor şi femeilor, în diverse domenii, pentru a actualiza şi consolida cunoştinţele;
  • Creșterea interacțiunii dintre membrii Clusterului, prin optimizarea fluxului de comunicare, atât în interior, cât și în exterior;
  • Atragerea de noi IMM-uri şi unităţi de cercetare-dezvoltare-inovare, prin consolidarea şi promovarea imaginii Clusterului pe plan naţional şi internaţional;
  • Participarea la Consorţiile locale, regionale, naţionale, europene şi internaţionale pentru punerea în aplicare a proiectelor din domeniul îmbunătăţirii calităţii vieţii şi a stilului de trai, protecţia şi amenajarea mediului, cercetare-dezvoltare-inovare, testarea şi validarea de concepte şi prototipuri etc.

Acţiunile vizate de Clusterul Transilvania LifeStyle urmăresc: participarea în proiecte naţionale şi internaţionale, cu implicare directă în fiecare proiect de interes; contribuţia la dezvoltarea de procese şi servicii de inovare şi participarea în testarea-validarea rezultatelor cercetării, prototipurilor şi tehnologiilor avansate în proiecte cu care vor să se asocieze în mod liber; creşterea cooperării între membrii Clusterului şi implementarea în parteneriat a proiectelor pentru dezvoltarea calităţii vieţii şi a stilului de trai, precum şi utilizarea rezultatelor cercetării, inovaţiilor şi tehnologiilor avansate, prin integrarea IMM-urilor în structura Clusterului, cu scopul îmbunătăţirii competitivităţii pe piaţa globală şi stimularea creării, invenţiei şi inovării.