Kontakt

Adres dla korespondencji:

Poznański Klub Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej
ul. Bystrzycka 2, 60-401 Poznań
telefon: 61 841 17 12 lub 604 269 663


Adresy E-mail członków zarządu:

Prezes - Marek Makieła: marekmakiela@tlen.pl

Wiceprezes - Roman Dziergwa: dziergwa@amu.edu.pl

Wiceprezes - Karol Górski: karolgorski@o2.pl

Sekretarz - Józef Moczko: moczkoj@au.poznan.pl

Skarbnik - Gabriela Braciszewska: gabriela.braciszewska@onet.pl

Przedstawiciel klubu do kontaktu z ostrzeszowską centralą TPZO - Wanda Malińska-Więcek: wanda.malinska.wiecek@gmail.com

Członek zarządu - Marian Bacik: mba@2gb.pl

Członek zarządu - Grzegorz Pałka: prezes@serikon.com.pl

Członek zarządu - Witold Wróbel: agrounia@op.pl