Szakmai önéletrajz

Személyes adatok:

Név:  Szabó Éva Zsuzsanna

Születési hely, idő:   Budapest, 1964.szeptember 25.

Családi adatok:  élettárs: Lőrinczi János – szociológus, SZTE, gyermek: Anna (2000.12.12.)

Állampolgárság: magyar


Iskolák

1997                Abszolutórium megszerzése, doktori szigorlat, ELTE, Budapest.

1993-1996      ELTE, Pszichológia Doktori Iskola: "Szocializáció és társadalmi folyamatok pszichológiája" - alprogram

1987                Okleveles Pszichológus és pszichológia szakos középiskolai tanár – diploma minősítése: kiváló

1982 - 1987    KLTE, BTK, Pszichológia Szak

1978 – 1982    Bajza József Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola – Hatvan

1970 – 1978    Karácsondi Általános Iskola - Karácsond

Tudományos fokozat

        2008       Habilitáció - ELTE Pszichológia Doktori iskola 
                      Tantermi előadás:  Sikerminták, sikerideológiák jellemzői és reprezentációja.
                      Tudományos előadás: Quo Vadis School Psychology - The status of Hungarian school psychology, in light of an international survey

1999       PhD - Pszichológia tudományterületen. Minősítés: summa cum laude 

Értekezés címe: „Laikus és professzionális nevelők nézetei az iskolai nevelésről.” 

(ELTE Pszichológia Doktori iskola)


Munkahelyek


1992 -            Szegedi Tudományegyetem, BTK, Pszichológia Intézet (Korábban: József  Attila

Tudományegyetem) – egyetemi docens (2005)

1991-1992      Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged - tanársegéd
1986 -1991     Fazekas Mihály Általános Iskola, Debrecen - iskolapszichológus
 

Doktori Iskolai tagság:

 

                        ELTE, PPK - Pszichológia Doktori Iskola - oktató

                        SZTE, GTK - Gazdaságpszichológiai Doktori iskola - oktató

Pályázatok - ösztöndíjak

2007               Szegedért Alapítvány – Kutatási támogatás.

2001-2004    Békéssy Gyögy posztdoktori ösztöndíj (BÖ 198/2001)

2000-2003     OTKA - kutatási támogatás

 "Tanárok és diákok nézetei a sikerről, sikerességről" (T 034609)

1996-1999      OTKA kutatási támogatás

"Implicit neveléselméletek vizsgálata pedagógusok és nem pedagógus értelmiségiek körében"  (F 020949)

1998    KOMA – “Iskolai szorongást csökkentő tréning” – Holland fejlesztőprogram hazai adaptációja és kipróbálása. (M461)

1992                Pedagógus Szakma Megújítása Project:  "Vizsgáztató szerepre felkészítő tanári tanfolyam" - programkidolgozás

 1992-1995     OTKA kutatási támogatás – társkutató
                        témavezető : Dr. Szenes Márta  (F 006935)
                        "Tanárjelöltek és tanárok pedagógiai attitűdjeinek összehasonlító vizsgálata"

Társasági tagság – tudományos közéleti tevékenység


            1988                     Magyar Pszichológiai Társaság, Szociálpszichológiai szekció
            1992-1996            European Association for Research on Learning and Instruction -tag
            1991-1996            Magyar Tudományos Akadémia, Szegedi Akadémiai Bizottság, Pedagógiai Szakbizottságban Személyiség és                 képességfejlesztés munkacsoport -   elnök   
                    1997             Holland-Magyar Közoktatási vezetőképző Intézet  – Program és Vizsgabizottság –tag

                    1999-           International School Psychology Association (ISPA)- tag

2000-          MTA – Köztestületi Tag

2004-           Children’s Identity and Citizenship in Europe (CiCe) - tag

2006- 2009  The Society for the Psychological Study of Social Issues (SPSSI) -tag

2007-  2010  Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság – Pedagógusképzési és pszichológiai Bizottság -tag

2009-             Alkalmazott Pszichológia - folyóirat Szerkesztőbizottsági tag

2009-   2014         Children’s Identity and Citizenship in Europe (CiCe) - National Co-ordinatorNyelvtudás
angol - középfok, olasz (szakszöveg olvasás)

Comments