Tidigare turneringar‎ > ‎NM 2016‎ > ‎

Grundspel

Grundspelet spelas i poängbäst av 3 partier.
Vid lika poäng vinner den spelare matchen som vunnit det parti som gav högst poäng.

Omgång 1 och 2
    Parti 1 Parti 2 Parti 3 Resultat
suave MrCool  0-2  1-0  0-4  1-6
Puh11 suave  0-4  1-0  4-0  5-4
traktatus15 Puh11  0-2  1-0  0-4  1-6
kajak traktatus15  0-1  1-0  4-0  5-1
Alfred kajak  0-1  0-1  0-4  0-6
perech Alfred  0-1  2-0  0-2  2-3
parvan perech  3-0  1-0  0-1  4-1
tralle parvan  0-1  4-0  1-0  5-1
Fika tralle  4-0  4-0  1-0  9-0
Nanne Fika  0-1  1-0  4-0  5-1
Boar11 Nanne  0-4  4-0  0-4  4-8
Leksander Boar11  0-1  1-0  0-1  1-2
tussan Leksander  2-0  0-4  3-0  5-4
nicnac tussan  1-0  0-2  2-0  3-2
yegger nicnac  0-4  4-0  0-1  4-5
ebbehutt yegger  0-4  0-1  0-4  0-9
Malagaper ebbehutt  1-0  1-0  4-0  6-0
Pace Malagaper  0-4  2-0  0-4  2-8
ruterett Pace  1-0  2-0  0-2  3-2
mojo ruterett  4-0  0-2  0-1  4-3
Elisabet mojo  0-1  0-1  0-2  0-4
freudas16 Elisabet  1-0  1-0  1-0  3-0
Spagaten freudas16  1-0  0-2  1-0  2-2
henke Spagaten  3-0  1-0  0-1  4-1
hjalle henke  1-0  4-0  0-4  5-4
embla hjalle  0-1  0-2  0-1  0-4
MrCool embla  WO  WO  WO  4-1
Omgång 3 och 4
    Parti 1 Parti 2 Parti 3 Resultat
suave embla  WO  WO  WO  4-1
Puh11 MrCool  3-0  0-1  0-1  3-2
traktatus15 suave  1-0  1-0  1-0  3-0
kajak Puh11  1-0  0-2  0-1  1-3
Alfred traktatus15  0-1  4-0  3-0  7-1
perech kajak  0-4  0-4  0-1  0-9
parvan Alfred  1-0  1-0  1-0  3-0
tralle perech  0-1  1-0  0-1  1-2
Fika parvan  0-2  2-0  0-4  2-6
Nanne tralle  3-0  1-0  2-0  6-0
Boar11 Fika  4-0  0-2  2-0  6-2
Leksander Nanne  0-6  0-2  0-2  0-10
tussan Boar11  0-4  0-1  0-2  0-7
nicnac Leksander  0-4  1-0  1-0  2-4
yegger tussan  4-0  4-0  0-4  8-4
ebbehutt nicnac  0-2  1-0  0-1  1-3
Malagaper yegger  3-0  0-4  0-4  3-8
Pace ebbehutt  4-0  0-1  1-0  5-1
ruterett Malagaper  0-1  1-0  0-1  1-2
mojo Pace  1-0  0-1  0-1  1-2
Elisabet ruterett  1-0  0-4  4-0  5-4
freudas16 mojo  WO  WO  WO  1-4
Spagaten Elisabet  1-0  2-0  2-0  5-0
henke freudas16  1-0  0-1  2-0  3-1
hjalle Spagaten  0-3  4-0  3-0  7-3
embla henke  0-4  0-1  0-1  0-6
MrCool hjalle  6-0  0-1  2-0  8-1

Comments