sweboard

Här skrivs info om att spela på sweboard.

Emellanåt finns det spelare som ansett att slumptalsgeneratorn i sweboard tex genererar 6-6 för ofta.

Nu har spelare yegger (Johan Hokfelt) genomfört en genomgång av slagen i sweboard.

Så här skriver han:

"Nu har jag lite återkoppling i frågan om tärningsslagen på sweboard. Dels har Jan Borgstedt (ägare till sweboard) delat koden som genererar slagen, och den är helt okomplicerad och där finns inte mycket utrymme för knepigheter enligt min mening. Jag har även loggat slag under en tid, och det är nu uppe i över 100 000 loggade dubbelslag. Jag ser inga skevheter där; resultat sammanfattat i inklippt bild nedan. Naturligtvis är nedan inget bevis för att enskilda matcher inte innehåller sekvenser av udda/oväntade slag. Men min åsikt om det är som sagt att det vore väldigt osannolikt om inte sådana sekvenser uppträdde emellanåt.

Hälsningar, Johan"