Välkommen till SWAN,
det Svenska Astrobiologiska Nätverket.


SWAN är ett nätverk av forskare intresserade av de grundläggande frågorna om egenskaper och förutsättningar för liv i universum. Nätverket riktar sig främst till forskare associerade med eller baserade i Sverige.

Astrobiologi inkluderar ett brett urval av forskningsfält, från mokelylär kemi och geologi till biologi, atmosfärsfysik, astronomi och mycket mer. SWAN försöker hjälpa dessa vitt skilda discipliner att kommunicera.

SWAN har under de senaste tio åren stått värd för flera workshops och konferenser om astrobiologi runtom i Sverige.