ERASMUS +

C:\Documents and Settings\Rasa\Desktop\Strateginė partnerystė\EU%20flag-Erasmus+_vect_POS_4.jpg

„Erasmus+“ programos 2 pagrindinio veiksmo strateginės partnerystės projektas

Nr. 2014-1-LT01-KA202-000621 „Welder Training Quality development“. Projektas finansuojamas Europos Komisijos „Erasmus+“ programos lėšomis.

„Suvirinimo mokymo kokybės vystymas“
Welder Training Quality Development2017 03 24
 LSA vykdomo ERASMUS + projekto pristatymas suvirinimo srities specialistams

Kovo 24 d. Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre vyko Lietuvos suvirintojų asociacijos visuotinis narių susirinkimas. LSA vienija suvirinimo inžinerinės pramonės atstovus ir atstovauja  Lietuvos gamintojų ir verslininkų interesus šalyje bei užsienyje. Centro direktorius dr. Vytautas Petkūnas pristatė mokymo centro veiklą ir pasiekimus. Svečius maloniai nustebino, kad Visagine veikia modernus Energetikos sektorinis mokymo centras, kuriame rengiami ir perkvalifikuojami mechatronikos, elektrotechnikos ir suvirinimo specialistai. Dr. Vytautas Petkūnas papasakojo apie sėkmingą mokymo centro ir verslo įmonių bendradarbiavimą, keliant darbuotojų kvalifikaciją ir rengiant specialistus įmonių veiklai.
Susitikime buvo kalbama apie tarptautinį suvirintojų mokymą – naujas galimybes Lietuvoje. Buvo pristatytas projektas „Welder Training Quality development Nr. 2014-1-LT-KA202-000621“. Algirdas Daunoravičius (VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras) pristatė tarptautinio lygmens suvirintojų rengimo galimybes Lietuvoje.
Visagino TVPMC sektorinio centro vadovas Gintautas Dervinis svečiams parodė ir papasakojo apie sektorinį centrą. Sektoriniame centre dirba aukštos kvalifikacijos profesijos mokytojai, tobulinę savo kompetencijas įmonėse ir stažuočių užsienyje metu. Visaginiečiai jau eilę metų laimi nacionalinius mechatronikos ir suvirintojų konkursus. Sektorinis praktinio mokymo centras yra skirtas trijų profesinės veiklos sričių – mechatronikos, elektros ir suvirinimo profesijų rengimui. Visagino TVPMC yra sukurta šiuo metu šalyje stipriausia ir geriausiai aprūpinta moderniausia įranga mechatronikos ir elektros, suvirintojų praktinio mokymo bazė.
Asociacijos direktorius Irmantas Gedzevičius pakvietė Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centrą tapti Lietuvos suvirintojų asociacijos nariu.
  

 


2016 12 09
Europos profesinių gebėjimų savaitės renginiuose pristatytas ERASMUS + projektas „Suvirinimo mokymo kokybės vystymas“

 Kaip ir daugelyje Europos šalių, Lietuvoje, gruodžio 5-9 dienomis vyko profesinių gebėjimų savaitė. Gruodžio 6 dieną baigėsi Varėnos technologijų ir verslo mokykloje, suvirinimo srities kompetencijų kėlimo renginį vedė Medžiagotyros ir suvirinimo katedros docentas, Lietuvos suvirintojų asociacijos direktorius Irmantas Gedzevičius. Susirinkusiems pedagogams, mokiniams ir Varėnos rajono įmonių atstovams pristatytos suvirinimo srities naujienos, bei  Erasmus +  projektas "Suvirinimo mokymo kokybės vystymas". Mokiniai ir pedagogai domėjosi kokias galimybes dalyviams atveria šis projektas ir kaip jis siejasi su Europoje suvirintojams keliamais profesiniais gebėjimais.  Taipogi automechanikų laboratorijoje lektorius Irmantas Gedzevičius skaitė praktinį seminarą, kurio metu akcentavo darbo saugos reikalavimus, apibendrino medžiagų ypatybes ir naujoves, praktiškai pademonstravo naujus suvirinimo būdus.


2016 11 30
Baigėsi ERASMUS + projekto „Suvirinimo mokymo kokybės vystymas“ dalyvių kompetencijų vertinimas

2016 11 29 projekto dalyviai, įgyvendindami numatytas veiklas, sėkmingai suvirino bandomuosius pavyzdžius, taip pagal planą užbaigdami vieną iš sudėtingiausių projekto etapų, praktinių įgūdžių tobulinimą. Procesai, medžiagos, padėtys ir veiklos pateiktos lentelėje.

No.

Module

Period

Total hours

Theory

Practice

1.

111 FW

10.30-12.02

192 h

48 h

144 h

2.

111 Plate BW

12.03-2016.01.12

192 h

40 h

152 h

3.

111 Tube BW

01.13-02.11

176 h

24 h

152 h

4.

311 Plate BW

02.12-03.10

152 h

48 h

104 h

5.

311 Tube BW

03.14-04.12

160 h

56 h

104 h

6.

135/136 FW

04.13-05.23

232 h

48 h

184 h

7.

135/136 Plate BW

05.24-06.22

176 h

24 h

152 h

8.

135/136 Tube BW

06.23-07.22

160 h

24 h

136 h

9.

131 Aluminium FW

07.25-08.24

176 h

24 h

152 h.

10.

141 FW

08.25-09.19

144  h

40 h

104 h

11.

141 Plate BW

09.20-10.12

136 h

32 h

104 h

12.

141 Tube BW

10.13-11.10

160 h

56 h

104 h

13.

141 Aluminium FW

11.11-11.30

112 h

8 h

104 h
2016 11 17
Seminaro "Inovatyvus suvirinimas" dalyvių supažindinimas su ERASMUS + projektu 

2016 11 16 Alytaus profesinio rengimo centras, suvirinimo specialybės mokytojus, mokinius bei darbdavius pakvietė į seminarą "Inovatyvus suvirinimas". Seminarą prasidėjo UAB "Klaipėdos technika" tarptautinis suvirinimo inžinierius Donatas  Gaučius, kuris susirinkusius dalyvius supažindino su inovatyviais EWM firmos suvirinimo šaltiniais. Didelio susidomėjimo sulaukė naujos lanko valdymo programos "ForceArc puls" bei "RootArc puls" ir jų praktinis pritaikymas.
Lietuvos suvirintojų asociacijos direktorius Irmantas Gedzevičius pristatė ERASMUS+ projektą "Suvirinimo mokymo kokybės vystymas". Seminaro dalyviai domėjosi kokios tarptautinės galimybės atsiveria projekto dalyviams, daug klausimų užduota apie pilotinės mokinių grupės sertifikavimą ir atestavimą. Taipogi suvirinimo srities mokytojus domino brigadininko mokymo programa bei funkcijos, kurias atliks gamyboje ją baigęs asmuo.
AB "Snaigė" konstruktorius Raimundas Petravičius dalyvius pakvietė į  kompiuteriais aprūpintą laboratoriją, kurioje supažindimo su programinės įrangos "SolidWorks" galimybėmis taikant suvirinimo procesų simuliaciją.
Taipogi seminare APRC profesijos mokytojas Tomas Kuniejus supažindino dalyvius su suvirinimo simuliatoriumi, apsauginėmis dujomis naudojamomis suvirinime, pristatė suvirinimo laboratoriją bei robotizuotą suvirinimą.

       

2016 11 17
Projekto partnerių susitikimas Lietuvoje
2016 11 16 Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre įvyko Erasmus + projekto  "Suvirinimo mokymo kokybės vystymas" partnerių susitikimas. Susitikimo metu aptartos įgyvendinamos veiklos, pasidalinta geraja patirtimi, numatyta tolimesnė projekto įgyvendinimo strategija.   2016 10 03
Tarptautinių suvirinimo inžinierių grupės supažindinimas su projektu 

2016 09 30 Vilniaus Gedimino technikos universitete ruošiama tarptautinių suvirinimo inžinierių (IWE International Welding Engineer ) grupė lankėsi Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre ir susipažino su vykdomu suvirintojų rengimo projektu  "Suvirinimo mokymo kokybės vystymas".  Centro darbuotojai Kestutis Kilda ir Vytautas Petrokas supažindino reikalavimais keliamais projekte besimokantiems suvirintojams. Didelio susidomėjimo sulaukė praktinio rengimo laboratorijos ir bandinių paruošimo bei tikrinimo stendai, pagal kuriuos vertinami projekto dalyviai. 2016 05 19
Projektas pristatytas vidurio ir rytų Lietuvos suvirinimo srities pedagogams

2016 metų gegužės 19 dieną Lietuvos suvirintojų asocijacija pakvietė suvirinimo srities pedagogus į Vilniaus Gedimino technikos universitete nesenai atidarytą LinkMenų fabriką. Suvirinimo srities pedagogai buvo supažindinti su kurybinėmis erdvėmis, o seminaro metu pristatytas Lietuvos suvirintojų asociacijos vykdomas Erasmus+ projektas „Suvirinimo mokymo kokybės vystymas“.  Po projekto pristatymo vyko ir dalyvių praktiniai mokymai, kurių metu UAB "AGA" atstovas Radvilas Zubė pravedė aukštatemperatūrio litavimo mokymus.


2016 05 18
Projektas pristatytas vakarų Lietuvos suvirinimo srities pedagogams

Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykloje įvyko seminaras skirtas suvirinimo specialybės mokytojams.  Seminaro metu vakarų Lietuvos regiono suvirinimo specialybės dėstytojams pristatytas  ir Lietuvos suvirintojų asociacijos kartu su partneriais vykdomas Erasmus+ projektas  „Suvirinimo mokymo kokybės vystymas“. Pristatomas projektas sulaukė didelio susidomėjimo, nes vakarų Lietuvos suvirinimo srities pedagogai plačiau susipažinti su Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro kuruojamu projektu neturėjo galimybės. Dalyviai išreiškė norą, kad tokį ar panašų projektą galės vykdyti ir savo institucijose.2016 04 08

Įvyko pilotinių tarptautinių suvirintojų mokymų auditas


2016 m. kovo mėn. 31 dieną įvyko projekto „Suvirinimo mokymo kokybės vystymas“ partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkoms mokymo centro (toliau - mokymo centras) atstovai,  Slovėnijos suvirinimo asociacijos atstovas - Gabriel Rihar, Lietuvos suvirintojų asociacijos direktorius Nikolaj Višniakov.

Susitikimo metu aptarti projekto įgyvendinimo klausimai. Atliktas pirmas pilotinių  tarptautinio suvirintojo mokymų auditas. Audito metu teigiamai įvertintas mokymo centro pasiruošimas organizuoti tarptautinio suvirintojo kursus: mokymo centro valdymo bei kokybės sistemą reglamentuojantys dokumentai atitinka reikalavimus Authorised Training Body (toliau ATB) akreditacijai gauti. Tarptautinio suvirintojų mokymų paslaugų teikimui sukurtas ATB Kokybės vadovas bei jį lydintys dokumentai. Keturi VJDRMC suvirinimo mokytojai pakėlė kvalifikaciją. Mokytojai išklausė Tarptautinių suvirinimo specialistų kursą. Vienas profesijos mokytojas įgijo tarptautinio suvirintojo inžinieriaus sertifikatą (IWE),  trys – tarptautinio suvirintojo specialisto sertifikatus (IWS). Be pastabų įvertinta tarptautinio suvirintojo mokymo programa ir medžiaga. Analizuota vykdomų tarptautinio suvirintojo egzaminų tvarka bei juos lydintys dokumentai.

Projekto partneriai lankėsi tarptautinių suvirintojų dalyvių praktinio mokymo vietose, stebėjo dalyvių mokymus.


  • Nuo 2015-10-12  tarptautinio suvirintojo mokymuose mokosi 14 dalyvių.

  • Įvyko tarptautinio suvirintojų mokymo programos keturių modulių egzaminai.

  • Keturiems dalyviams suteikti  ISO 9606 sertifikatai pagal  MMA suvirinimo procesą – Rankinis lankinis suvirinimas lygiaisiais glaistytais elektrodais.  


„Erasmus+“ programos 2 pagrindinio veiksmo strateginės partnerystės projektas

Nr. 2014-1-LT01-KA202-000621 „Welder Training Quality development“. Projektas finansuojamas Europos Komisijos „Erasmus+“ programos lėšomis.

C:\Users\Mos\Desktop\ATB 000621\Projekto renginiai (partneriu susitikimai)\III tarptautinis\IMG_2202.JPG

                      
C:\Users\Mos\Desktop\ATB 000621\Projekto foto\Suvirintojo foto\IMG_2317.JPG

2016 04 07
Įvyko projekto sklaidos renginys

  Lietuvos suvirintojų asociacija 2016 m. balandžio 7 dieną savo narius pakvietė renginį, kuris vyko Vilniaus Gedimino technikos universiteto LinkMenų fabrike. Susirinkimas prasidėjo ekskursija po LinkMenų fabriką, kurios metu dalyviai supažindinti su studentų vykdoma kurybine veikla. Vėliau posėdžių salėje vyko projekto sklaidos renginys. Asociacijos nariams ir svečiams pristatytas Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro su partneriais vykdomas  Erasmus+ projektas „Suvirinimo mokymo kokybės vystymas“. Dalyviai domėjosi tikslais, eiga ir iššūkiais su kuriais susiduria Lietuvos suvirintojų asociacija būdama projekto partneriu. VJDRMC atstovai pristatė įgyvendinamą projektą „Welder Training Qualitity development“ (Suvirinimo mokymo kokybės vystymas) Nr. 2014-1-LT01-KA202-000621, kuriuo siekia įgyti ATB (Authorised Training Body) statusą. Įgyvendinus projektą VJDRMC bus akredituotas mokyti suvirintojus pagal Tarptautinių suvirintojų asociacijų reikalavimus.  Dalyviams taip pat buvo pristatytas vienas iš projekto kuriamų Intelektinių produktų – neformali Tarptautinio suvirintojo mokymo programa. Pagal šią mokymo programą bus rengiami tarptautinius reikalavimus atitinkantys suvirinimo specialistai (darbininkai). Sėkmingai užbaigusiems mokymus ir išlaikiusiems egzaminus bus įteikti tarptautinio suvirinimo instituto IIW diplomai. 
Tarp dalyvių buvo ir užsienio valstybių atstovai. Didelį susidomėjimą parodė svečiai iš Ukrainos. Jie išreiškė didelį norą, analogišką projektą vykdyti ir savo šalyje, o kaip užsienio partnerius pasikviesti  VJDRMC ir LSA. 
Be minėto projekto, susirinkimo metu, taipogi A. Rukšėnas pristatatė lazerinio suvirinimo technologijas, o I. Gedzevičius naujienas suvirinimo srityje.      
Sklaidos renginio akimirkos   


2015 10 23

Įvyko  projekto partnerių susitikimas Slovėnijoje


Spalio 20 dieną, Slovėnijoje, Liublianoje įvyko Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo strateginės partnerystės „Welder Training Qualitity development“ (Suvirinimo mokymo kokybės vystymas) Nr. 2014-1-LT01-KA202-000621 projekto partnerių susitikimas.

Susitikime dalyvavo projekto partneriai iš Lietuvos ir Slovėnijos. Susitikimas skirtas projekto veikoms aptarti. VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro ATB (Authorised Training Body) statuso įgyjimo aspektai - mokymo centras  akredituotas mokyti suvirintojus pagal tarptautinių suvirintojų asociacijų reikalavimus; projekto intelektinio produkto - Tarptautinio suvirintojo mokymo programos turinio ir mokymo medžiagos atitikimas tarptautiniams reikalavimams; pilotinių mokymų pagal sukurtą mokymo programą organizavimas ir vykdymas. Apžvelgti projekto finansiniai, sklaidos, stebėsenos  bei projekto vertinimo aspektai.

Projekto partneriai susipažino su suvirinimo instituto (Slovensko druztvo za varilno techniko) vykdoma veikla. Stebėjo teorinius suvirinimo inžinierių mokymus, suvirinimo praktikų paruošimą laboratorijoje. Suvirinimo instituto laboratorijoje buvo parodyta suvirinimo įranga, supažindinta su įrangos veikimo principais, pasidalinta patirtimi kaip tikrinami suvirintojų bandiniai. Projekto partneriai stebėjo, analizavo, diskutavo bei dalinosi patirtimi.


Projektas finansuojamas iš Erasmus+ programos.


Šioje informacijoje atsispindi tik autoriaus požiūris,  Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį, jo panaudojimą.C:\Users\Mos\Desktop\Suvirinimo ATB akreditacija\Projekto foto\II partnerių susitikimas (Slovenija 2015 10 20\IMG_0872.JPG


C:\Users\Mos\Desktop\Suvirinimo ATB akreditacija\Projekto foto\II partnerių susitikimas (Slovenija 2015 10 20\IMG_0870.JPG

C:\Users\Mos\Desktop\Suvirinimo ATB akreditacija\Projekto foto\II partnerių susitikimas (Slovenija 2015 10 20\IMG_0867.JPG

C:\Users\Mos\Desktop\Suvirinimo ATB akreditacija\Projekto foto\II partnerių susitikimas (Slovenija 2015 10 20\IMG_0879.JPG
2015 10 20

Startavo Tarptautinio suvirintojo mokymo programos grupė


2015 spalio 12 d. VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre prasidėjo Tarptautinio suvirintojo mokymo programos grupė. Mokymai vykdomi įgyvendinant Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo (KA2) strateginės partnerystės projektą „Welder Training Qyality development“ (Suvirinimo mokymo kokybės vystymas) Nr. 2014-1-LT01-KA202-000621.

Trijų etapų atrankoje dalyvavo daugiau nei 30 pretententų. Mokymus pradėjo 14 mokymų dalyvių. Sėkmingai užbaigusiems mokymus  ir išlaikiusiems egzaminus  bus įteikti tarptautinio suvirinimo instituto IIW diplomai. Mokymus veda didelę suvirinimo patirtį turintys bei Tarptautinio suvirinimo specialisto ir inžinieriaus kvalifikaciją įgiję profesijos mokytojai.

Projektas finansuojami iš Erasmus+ programos.


Šioje informacijoje atsispindi tik autoriaus požiūris, o Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį, jo panaudojimą.

Tarptautinės suvirintojų mokymų programos  grupės dalyviai.

Kvalifikuota suvirintojų mokytojų komanda.

Mokymai

Dalyviai.2015 09 24


VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre lankėsi delegacija iš Azerbaidžano

 

VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras (toliau - VJDRMC) pasirinktas kaip vienas pažangiausių profesinio mokymo rengimo centrų Lietuvoje, turintis moderniausią Baltijos šalyse suvirinimo (sektorinį) praktinio mokymo centrą.  

Delegacija, kurią sudarė Azerbaidžano švietimo ministerijos, darbdavių konfederacijos bei profesinio mokymo atstovai domėjosi Lietuvos švietimo sistema bei profesinio mokymo tendencijomis Lietuvoje.

VJDRMC atstovai pristatė įgyvendinamą projektą „Welder Training Qualitity development“ (Suvirinimo mokymo kokybės vystymas) Nr. 2014-1-LT01-KA202-000621, kuriuo siekia įgyti ATB (Authorised Training Body) statusą. Įgyvendinus projektą VJDRMC bus akredituotas mokyti suvirintojus pagal Tarptautinių suvirintojų asociacijų reikalavimus.

Svečiams taip pat buvo pristatytas vienas iš projekto kuriamų Intelektinių produktų – neformali Tarptautinio suvirintojo mokymo programa. Pagal šią mokymo programą bus rengiami tarptautinius reikalavimus atitinkantys suvirinimo specialistai (darbininkai). Sėkmingai užbaigusiems mokymus ir išlaikiusiems egzaminus bus įteikti tarptautinio suvirinimo instituto IIW diplomai.

 

    Šioje informacijoje atsispindi tik autoriaus požiūris, o Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį, jo panaudojimą.

Susitikimo akimirkos.


2015 02 23-24
Įvyko pirmasis projekto partnerių susitikimas Lietuvoje

Įvyko pirmasis Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo strateginės partnerystės „Welder Training Qualitity development“ (Suvirinimo mokymo kokybės vystymas) Nr. 2014-1-LT01-KA202-000621 projekto partnerių susitikimas. Keturios partnerių organizacijos iš Lietuvos, Slovėnijos, Jungtinės Karalystės 2015 metų vasario 23-24 dienomis susitiko Vilniuje, projektą koordinuojančios organizacijos VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro (VJDRMC) patalpose. Projektas prasidėjo 2014 m.  rugsėjo 1 dieną ir tęsis 3 metus.

Projekto partnerių susitikimas skirtas projekto veikloms bei projekto partnerių atsakomybėms numatytoms sutartyje aptarti:

  • ATB (Authorised Training Body) statuso įgijimo aspektai - mokymo centras bus akredituotas mokyti suvirintojus pagal tarptautinių suvirintojų asociacijų reikalavimus;

  • projekto intelektinių produktų - Tarptautinio suvirintojo mokymo programos  bei mokomosios platformos (E-WeldLead“)  pagal Suvirinimo brigadininko (koordinatoriaus) mokymo programą sukūrimo klausimai;

  • pilotinių mokymų pagal sukurtas mokymo programas organizavimas ir vykdymas.

Susitikimo metu analizuota kita projekto įgyvendinimui svarbi informacija: projekto ir finansų valdymo, projekto sklaidos, stebėsenos klausimai, projekto kokybės kontrolės aspektai. Numatyta kito projekto partnerių susitikimo Slovėnijoje data.

Svečiams pristatytasis vienintelis  Lietuvoje - Suvirinimo sektorinis praktinio mokymo centras, kuriame pagal projekto metu paruoštą Tarptautinio suvirintojo mokymo programą bus  rengiami tarptautinius reikalavimus atitinkantys suvirinimo specialistai (darbininkai).


Projektas finansuojamas iš Erasmus+ programos.Šioje informacijoje atsispindi tik autoriaus požiūris. Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį, jo panaudojimą.


C:\Users\Mos\Desktop\Suvirinimo ATB akreditacija\Projekto foto\I tarptautinis (Vilnius 2015 02 23-24)\IMG_9662.JPG


C:\Users\Mos\Desktop\Suvirinimo ATB akreditacija\Projekto foto\I tarptautinis (Vilnius 2015 02 23-24)\IMG_9674.JPG


C:\Users\Mos\Desktop\Suvirinimo ATB akreditacija\Projekto foto\I tarptautinis (Vilnius 2015 02 23-24)\IMG_9679.JPG


C:\Users\Mos\Desktop\Suvirinimo ATB akreditacija\Projekto foto\I tarptautinis (Vilnius 2015 02 23-24)\IMG_9684.JPG
Comments