AKTUALIJOS


Svarbu suvirinimo darbus atliekančioms įmonėms!

Kvietimas dalyvauti suvirintojų mokymo prejekte


Lietuvos suvirintojų asociacija, kviečia įmones, atliekančias suvirinimo darbus, prisijungti prie rengiamos paraiškos “Pameistrystė, kvalifikacijos kėlimas darbo vietoje“ ir už ES fondų lėšas (labai naudingomis įmonei finansinėmis sąlygomis, kuomet finansuojamas egzistuojantis procesas ir gaunami papildomi finansai tiesioginėms išlaidoms padengti) įmonėje dirbančių suvirintojų ir suvirinimo darbų operatorių vidiniam kvalifikacijos tobulinimui darbo metu, darbo vietoje, priklausomai nuo įmonės poreikių pagal šias mokymų programas:1. Suvirintojų kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje.

(Programos trukmė 20 darbo dienų. 4 dienas suvirintojus moko LSA, 16 dienų suvirintojus moko įmonės darduotojas)


2. Suvirinimo darbų operatorių kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje.
(Programos trukmė 10 darbo dienų. 3 dienas suvirintojus moko LSA, 7 dienas suvirintojus moko įmonės darduotojas)


Pagal projektą numatoma, kad mokymus darbo vietoje atliks įmonėje dirbantis suvirinimo darbų priežiūros meistras, technologas ar inžinierius  kartu su Lietuvos suvirintojų asociacija. Vienam mokomam asmeniui (suvirintojui ar operatoriui) skiriama iki 1500 €, kurie bus panaudoti suvirintojo darbo užmokesčiui, mokytojų darbo užmokesčiui bei suvirinimo medžiagų sąnaudoms padengti (iki 50 proc.). Įmonė gali apmokyti neribotą skaičių darbuotojų.


 


Po mokymų Lietuvos suvirintojų asociacija įvertins mokymus baigusių darbuotojų kompetencijas ir išduos kvalifikaciją patvirtinančius pažymėjimus (suvirintojų ir suvirinimo operatorių sertifikavimas). Vertinimo ir sertifikavimo kaina 500 €.


 


Įmonei taikomi reikalavimai: 1) veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės metinės pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu įmonė vykdė veiklą mažiau nei trejus finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur. 2) bendroje pardavimo struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų sudaro pačios įmonės pagaminta produkcija (teikiamos paslaugos), vertinant pagal paskutinių finansinių metų patvirtintus finansinių ataskaitų rinkinius).


 


Įmones,ketinančias pasinaudoti šia galimybe, prašome užpildyti šią formą iki sausio 30d.:


 


https://app.smartsheet.com/b/form?EQBCT=f9933236f4194baa9db54b02c195db08


 


Užpildžius savo duomenis, susisieksime su Jumis dėl kartu su paraiška pateikiamų dokumentų.


Dėmesio įmonėms, kurios pateikė mums dokumentus pagal priemonę „Kompetencijos LT“ ir ketina dalyvauti šioje priemonėje. Antrą kartą visų dokumentų pateikti jums nereikės, tik trūkstamus. Prašome pranešti apie ketinimą dalyvauti.


Norėdami daugiau sužinoti apie mokymo programas prašome susisiekti su programų ekspertu šiais kontaktais:


Irmantas Gedzevičius 8 653 71544


 


Dėkojame už susidomėjimą.
Šia informacija kviečiame pasidalinti su kitomis suinteresuotomis įmonėmis.

Seminaras

2016 11 16 Alytaus profesinio rengimo centras kviečia į seminarą "Inovacijos suvirinime".

Išsamią informaciją rasite čia. 


Dėmesio mažų ir vidutinių (iki 250 darbuotojų) įmonių atstovams

Suvirintojų mokymo projektas

Dalyvių registraciją pratesėme iki lapkričio 29 d.

(Projekto trukmė 3 metai, preliminari pradžia 2017 pavasaris)Lietuvos suvirintojų asociacija, atsižvelgdama į išreikštus įmonių poreikius, bendradarbiaudama su geriausiais suvirinimo srities ekspertais, ketina teikti paraišką pagal priemonę „Kompetencijos LT“ ir kviečia smulkias ir vidutines (iki 250 darbuotojų) įmones tapti projekto partneriais su galimybe nemokamai apmokyti savo darbuotojus pagal šias pasirenkamas mokymo programas:

1. Suvirinimo meistro mokymo programa.

(Trukmė: 1 sav. teorinis mokymas + 1 sav. praktinis mokymas, viso 2 savaitės (80 val.)).


2. Suvirinimo deformacijų tiesinimo mokymo programa.

(Trukmė: 2 dienos teorija + 1 diena praktika, viso 3 dienos (24 val).


3. Suvirinimo siūlių kokybės vertinimo mokymo programa.

 (Trukmė: 2 dienos teorija + 1 diena praktika, viso 3 dienos (24 val.).

4. Suvirinimo praktinių kompetencijų tobulinimo mokymo programa

 (Trukmė: 3 dienos praktika, viso 3 dienos (24 val.).

  5. Suvirinimo medžiagų parinkimo ir procesų optimizavimo mokymo programa

(Trukmė: 1,5 dienos teorija + 1,5 diena praktika, viso 3 dienos (24 val.).


6. Suvirinimo brėžinių skaitymo ir siūlių žymėjimo mokymo programa.

(Trukmė: 1,5 dienos teorija + 1,5 dienos praktika, viso 3 dienos (24 val.).
Detalesnis programų aprašas pateiktas žemiau.
Atsižvelgdami į įmonių pageidavimus 2-5 mokymo programos mokymus žadame daryti 1 dieną per savaitę (t.y. bus mokomasi 3 savaites po 1 dieną per savaitę)
Vienas asmuo apmokomas pagal vieną programą.
Esant poreikiui mokymus žadame atlikti ir regionuose. 
Įmones,ketinančias pasinaudoti šia galimybe, prašome užpildyti šią formą iki lapkričio 29 d.:

Užpildžius savo duomenis, susisieksime su Jumis dėl kartu su paraiška pateikiamų dokumentų.

Norėdami daugiau sužinoti apie mokymo programas prašome susisiekti su programų ekspertais šiais kontaktais:

Irmantas Gedzevičius 8 653 71544

Aušrius Plerpa 8 698 71239


Dėkojame už susidomėjimą.
Šia informacija kviečiame pasidalinti su kitomis suinteresuotomis įmonėmis.


Mokymų programos

 

1.     Suvirinimo meistras

1 sav. teorija + 1 sav. praktika

Teorija

val.

Praktika

val.

1.      Suvirinimo procesai ir įranga

8

6

2.      Medžiagos ir jų savybės suvirinant

6

4

3.      Suvirintos konstrukcijos ir jų projektavimas

3

0

4.      Gamyba, inžinerijos taikymas ir kokybės užtikrinimas

12

12

5.      Aktualių norminių dokumentų ir standartų analizė bei praktinis taikymas

11

18

Mokymų trukmė

40

40

Viso

80 val.

 

 

2.     Suvirinimo deformacijų tiesinimas

2 dienos teorija + 1 diena praktika

Teorija

val.

Praktika

val.

1.      Suvirinimo deformacijų tiesinimo principai ir metodika

8

 

2.      Acetileninio – deguoninio tiesinimo liepsna   įrangos parinkimas ir parametrų nustatymas

5

 

3.      Kiti suvirinimo deformacijų tiesinimo būdai, TIG, MIG/MAG įrangos pritaikymas tiesinimui

3

 

4.      Suvirinimo deformacijų tiesinimo praktiniai mokymai

8

Mokymų trukmė

16

8

Viso

24 val.

 

 

3.     Suvirinimo siūlių kokybės vertinimas

2 dienos teorija + 1 diena praktika

Teorija

val.

Praktika

val.

1.      Suvirinimo defektai ir jų nustatymo būdai

4

2

2.      Suvirinimo defektų atsiradimo priežastys

4

4

3.      Defektų identifikavimas ir įvertinimas

2

4

4.      Defektų ištaisymas

2

2

Mokymų trukmė

16

8

Viso

24 val.

 

 

4.     Suvirinimo praktinių kompetencijų tobulinimas

3 dienos praktika

Teorija

val.

Praktika

val.

1.      Suvirinimo kokybės reikalavimai

2

 

2.      Detalių ir jų briaunų paruošimas suvirinimui

2

3.      Praktinis mokymas konkrečiu suvirinimo procesu

12

4.      Bandomųjų pavyzdžių suvirinimas

4

5.      Suvirinimo siūlių kokybės įvertinimas

4

Mokymų trukmė

2

22

Viso

24 val.

 

 

 

5.     Suvirinimo medžiagų parinkimas ir procesų optimizavimas

1,5 dienos teorija + 1,5 dienos praktika

Teorija

val.

Praktika

val.

1.      Pagrindiniai metalo grupavimo ir markiravimo principai

2

 

2.      Suvirinimo elektrodai ir vielos

4

2

3.      Suvirinimo procesuose naudojamos dujos

4

 

4.      Suvirinimo procesų valdymas ir našumo didinimo būdai

2

2

5.      Skirtingų suvirinimo medžiagų ir įrangos praktiniai mokymai

0

8

Mokymų trukmė

12

12

Viso

24 val.

 

 

6.     Suvirinimo brėžinių skaitymas ir siūlių žymėjimas

1,5 dienos teorija + 1,5 dienos praktika

Teorija

val.

Praktika

val.

1.      Brėžinių sudarymo ir skaitymo pagrindiniai principai

2

 

2.      Aktualūs sutartiniai žymėjimai suvirinimo brėžiniuose

2

 

3.      Suvirinimo siūlių žymėjimas brėžiniuose

6

2

4.      Suvirinimo procedūrų aprašai ir jų sudarymas

2

2

5.      Suvirinimo brėžinių nagrinėjimas

0

8

Mokymų trukmė

12

12

Viso

24 val.


Vizualiosios kontrolės 1 ir 2 lygio rengimo kursai

Bendras TUV NORD, GSI SLV Baltikum ir KU projektas

Vizualiosios neardomosios  kontrolės  metodas  yra  pagrindinis  neardomosios  kokybės kontrolės metodas, kuris užtikrina metalo gaminių ir suvirintų siūlių kokybę. Šio metodo pagrindu  planuojami  kiti  neardomosios  kokybės  kontrolės  metodų  bandymai,  atliekami gamybinės suvirinimo ar mechaninio apdirbimo įrangos ir suvirinimo tiekinių bandymai.

Kurso tikslas

·         Neardomosios kontrolės specialistų rengimas kvalifikacinių vizualiosios kontrolės egzaminų laikymui, pagal ISO 9712 ir PED 93/27EC standartų reikalavimus.

·         Sėkmingas kvalifikacinio egzamino išlaikymas.

·         Notifikuoto EC nario – TUV NORD sertifikatas.

Tikslinė auditorija

·         Techninis – suvirinimo ir techninis - kokybės kontrolės personalas.

Turinys

·         Neardomoji kontrolė. Būdai ir metodai. Klasifikacija, taikymo sritis, pagrindinės charakteristikos.

·         Neardomosios kontrolės personalo kvalifikacijos reikalavimai (ISO 9712).

·         Medžiagotyra. Metalai ir lydiniai. Struktūra, savybės, klasifikacija (EN10020, EN10027). Suvirinimas. Defektai. Klasifikacija, atsiradimo priežastys ir jų šalinimo metodai (ISO 6520). Fizikiniai vizualiosios ir vizualios - optinės kokybės kontrolės pagrindai. Vizualiosios kontrolės įranga ir atlikimo metodologija (ISO 17635, EN 13018, ISO 17637). Vizualiosios kokybės kontrolės dokumentacijos apiforminimas ir vertinimas. Priėmimo lygiai (ISO 5817).

Egzaminas ir sertifikavimas

·         Kvalifikacinį egzaminą priima ir sertifikavimą atlieka Notifikuotas EC

sertifikavimo narys TUV NORD.

·         Baigus kvalifikacinį kursą, sėkmingai išlaikius kvalifikacinį egzaminą, dalyviai įgyja 2-ojo lygio vizualiosios kokybės kontrolės kvalifikacinį sertifikatą, kuris išduodamas vadovaujantis  ISO 9712 ir PED 93/27 EC. Sertifikato veiksnumo sritis - (wd) gamybos sektorius suvirinta produkcija, tiesioginė vizualioji kokybės kontrolė.

Trukmė

·         Sertifikato galiojimo laikas – 5 metai.

·         Kvalifikaciniai kursai - 46 valandos (5 darbo dienos).

·         Egzaminas – 8 valandos (1 darbo diena).

·         Užsiėmimų laikas – nuo 9.00 iki 18.00 val.

Kur

·         Klaipėdos Universitetas, Jūros technologijų ir gamtos mokslų

fakultetas, Bijūnų g. 17, 91225, Klaipėda.

Kada

2016 10 24 – 2016 10 29.

Kaina

1200 Eurų + PVM.

Registracija

Dalyvių registracija iki 2016 09 30.

Kontaktai

Artūras Tadžijevas, Bijūnų g. 17 - 103, 91225, Klaipėda. tel. +37065538841, tel. paštas: arturas.tadzijevas@ku.lt

Tatjana Smirnova, Schweißtechnische Lehr –und Versuchsanstalt Mecklenburg- Vorpommern GmbH. Alter Hafen Süd 4, 18069 Rostock.Tel.: +49 381 811 50 41 E-Mail: smirnova@slv-rostock.de

 

Seminaras
Suvirintojo specialybės mokytojams
Lietuvos suvirintojų asociacija (LSA) kviečia į 8 akademinių valandų praktinį seminarą, kuris vyks:
2016 m. gegužės 18 d. Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykloje, Statybininkų pr. 39, Klaipėdoje.
2016 m. gegužės 19 d. VGTU Kūrybiškumo ir inovacijų centre „LinkMenų fabrikas“, Linkmenų g. 28, Vilniuje.
Seminaro dienotvarkė:

 

Laikas

Temos

Pranešėjai

9.00–9.15

Pasitikimo kava ir užkandžiai. Registracija.

 

9.15–10.00

Pažintis su LinkMenų fabriku. Ekskursija. (Vilniuje)

Pažintis su Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklos technine baze. Ekskursija. (Klaipėdoje)

Centro direktorius A.Meškėnas

 

Direktorius A. Vaitkus

10.30–12.30

MMA suvirinimo naujienos – pjovimo, kniedijimo, drožimo ir kiti elektrodai.

Suvirinimo aparatai, jų pasirinkimo kriterijai. Apsaugos priemonės.

Doc. dr. I. Gedzevičius, VGTU, Medžiagotyros ir suvirinimo katedros vedėjas

12.30–13.00

„Suvirintojų mokymo kokybės vystymas“

Erasmus+ projekto pristatymas

LSA

13.00–13.30

Pietūs (įskaičiuota į seminaro kainą)

 

13.30–14.30

Darbų sauga dujinio suvirinimo ir pjovimo procesuose.

Metalų tiesinimas – įvadas, teorinė dalis.

D. Muzikevičius ir R. Zubė, UAB „AGA“

14.30–16.30

Aukštatemperatūris litavimas – teorinė ir praktinė dalys

R. Zubė, UAB „AGA“

16.30-......

Bandymai, diskusijos, aptarimai su kava ir užkandžiais

Visi

 

Seminaro įkainiai:


 

 

1 asmeniui, €

2 ir daugiau asmenų, €

LSA nariams

50

40

Ne LSA nariams

80

70

Seminaro metu bus pateikta dalomoji medžiaga
Dalyviams bus išduoti LSA pažymėjimai
Mokestį prašome pervesti į LSA sąskaitą Nr. LT407044060005279961, AB SEB bankas, banko kodas 70440, likus mažiausiai 2 dienoms iki seminaro pradžios.
Norinčiųjų dalyvauti seminare paraiškas prašome siųsti el. paštu: suvirintojai@gmail.com
Prašome nurodyti, kuriame mieste dalyvausite. Vilniuje ar Klaipėdoje.
Dėl detalesnės informacijos apie renginį pašome kreiptis: Irmantas Gedzevičius, mob. tel.: 8 653 71544.


LSA dėkoja visiems dalyvavusiems visuotiniame metiniame susirinkime VGTU LinkMenų fabrike