AKTUALIJOS


2017-05-23
Kviečiame į Mičigano universiteto (JAV) profesorius Pingsha Dong kursus

Metalinių konstrukcijų suvirinimo metu susidarę liekamieji įtempiai ir deformacijos  sukuria problemų ne tik jų gamintojams, bet ir naudotojams. Mičigano universiteto (JAV) profesorius Pingsha Dong yra pasirengęs pasidalinti savo patirtimi, kurią įgijo vadovaudamas Suvirintų konstrukcijų laboratorijai, konsultuodamas suvirinimo inžinerijos įmones visame pasaulyje.

Pirmojo kurso klausytojai susipažins su liekamųjų suvirinimo įtempių modeliavimo, analizės ir matavimo metodais,   jų mažinimo sprendimais, nagrinės gerosios praktikos pavyzdžius.  Antrasis kursas bus skirtas metalinių konstrukcijų nuovargio problemoms spręsti.

Kursai anglų kalba vyks 2017 m. liepos 4- 6 dienomis Klaipėdos Universitete.

Kiekvienas dalyvis bus aprūpintas spausdinta mokymo medžiaga.

Registracija jau prasidėjo.2017-05-18
Lietuvos suvirintojų asociacija (LSA) su Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) pasirašė sutartį pagal priemonę "Kompetencijos LT" , pagal kurią yra finansuojamas LSA pateiktas projektas "Suvirintojų ir juos aptarnaujančių sektorių asmenų kompetencijų tobulinimo projektas".
Projekto vertė  194.730,24 € .
Dėmesio projekto partneriams!
Siekdami optimizuoti Jūsų resursus ir suteikdami galimybę maksimaliai lanksčiai prisiderinti prie numatomų mokymų grafiko, apie mokymų laiką ir vietą informuosime e-paštu iš anksto (prieš 1-2 mėnesius).  

LSA direktorius dr. Irmantas Gedzevičius


2017-05-17

Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) pranešė, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos  „2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų žmogiškųjų išteklių potencialo didinimo projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės posėdžio protokolo nutariamoji dalis“ priimtas sprendimas finansuoti Lietuvos suvirintojų asociacijos kartu su partneriais paruoštas projektas "Suvirintojų kvalifikacijos tobulinimo darbo vietoje projektas" pagal priemonę "Pameistrystė, kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje".
Projekto vertė 718.009,46 €.

LSA direktorius dr. Irmantas Gedzevičius 

2017-05-16

Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) pranešė, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos  „2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų žmogiškųjų išteklių potencialo didinimo projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės posėdžio protokolo nutariamoji dalis“ priimtas sprendimas finansuoti AB Mašinų gamykla "ASTRA" parengtas projektas "AB Mašinų gamyklos "Astra" darbuotojų mokymai ir kvalifikacijos tobulinimas"pagal priemonę "Pameistrystė, kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje".
 Projektas bus įgyvendinamas kartu su Lietuvos suvirintojų asociacija.
Projekto vertė 300.000 €.

LSA direktorius dr. Irmantas Gedzevičius