AKTUALIJOS

2017-07-03

Siekiantiems tapti tikrais PROFESIONALAIS,  Lietuvos suvirintojų asociacija rekomenduoja studijuoti suvirintojo specialybę:
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre
Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykloje
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre
Alytaus profesinio rengimo centre

Priėmimas 2017: suvirintojo kvalifikacija

Jau šį rudenį Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre renkama pirmoji Suvirintojo modulinės profesinio mokymo programos grupė. Kodėl verta pasinaudoti šia galimybe ir, kaip tai padaryti - pateikiame pagrindinę informaciją.

Kodėl pirmoji? Iki šiol mokymo centras rengė suvirintojus pagal  I - III kvalifikacinių lygių mokymo programas (pagal Lietuvos kvalifikacinių lygių sistemą). 2016 m. parengta modulinė suvirintojo profesinio mokymo programa yra IV lygio pagal Lietuvos kvalifikacijų lygių ir Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygių sistemas. Šioje programoje įgyta Suvirintojo kvalifikacija atitinka tarptautinę suvirintojo kvalifikaciją. Tai, kad programa modulinė - reiškia galimybę, siekiant įgyti kvalifikaciją - mokytis atskirais moduliais, užtikrinant mokymosi tęstinumą.

 

Programos trukmė: 2 metai

Suteikiama kvalifikacija: suvirintojas

Būtinas minimalus išsilavinimas, norint mokytis: baigta vidurinio ugdymo programa.

Mokymo programa: programos paskirtis – parengti kvalifikuotą suvirintoją, gebantį dirbti inžinerinės pramonės ir metalo apdirbimo gamyklose, atlikti suvirinimo darbus statybose gaminant bei montuojant įvairias konstrukcijas, inžinerinius tinklus, atlikti suvirinimo darbus energetikos sektoriuje gaminant ir montuojant įvairius vamzdynus, katilus, slėginius indus bei talpyklas, dirbti naujų gaminių suvirinimo ir naudotų gaminių remonto darbus žemės ūkio, aptarnavimo bei kituose Lietuvos ir Europos Sąjungos ūkio sektoriuose. Pilna programa: http://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2016/09/Suvirintojas_M43071501_M44071501.pdf

 

Mokymas: Mokymas vykdomas Suvirinimo sektoriniame praktinio mokymo centre (virtualus turas: www.panoramos.net), kuriame sukomplektuota unikali įranga ir sukurtos sąlygos, leidžiančios parengti aukštos kvalifikacijos suvirinimo specialistus, gebančius kokybiškai ir teisingai atlikti darbus visais suvirinimo procesais, savo darbe pritaikant modernias suvirinimo technologijas, naudojamas šiandienos gamyboje.

Mokymas organizuojamas pameistrystės forma – dirbant realiose darbo vietos – reikšmingiausiose šalies inžinerinės pramonės įmonėse.

 

SUVIRINIMO PROCESAI PROGRAMOJE

MMA

MIG / MAG

TIG

Dujinis suvirinimas

Metalų pjaustymas

Rankinis lankinis suvirinimas lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais

Lankinis suvirinimas lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje

Lankinis suvirinimas nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje

Suvirinama degiųjų dujų ir deguonies mišinio liepsna

Deguoninis liepsninis ir plazminis pjovimo būdai

 

Suvirintojo modulinę mokymo programą Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre remia:

Papildomos galimybės Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro mokiniams:

  • Tarptautinio suvirintojo kvalifikacija (IW pagal LST EN ISO 9606 standarto reikalavimus)
  • Nuolaidos kitiems mokymo centro organizuojamiems mokymams
  • Apgyvendinimas bendrabutyje
  • Pagalba įsidarbinant

 

Informacija apie priėmimą: priėmimas vykdomas per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO) sistemą.

PRIĖMIMAS

Elektroninis dokumentų pateikimas: www.lamabpo.lt à Bendrasis priėmimas.

birželio 1 d. - rugpjūčio 18 d.

Sutarčių su stojančiaisiais sudarymas profesinio mokymo įstaigose.

rugpjūčio 25 d. - rugpjūčio 30 d.

PAPILDOMAS PRIĖMIMAS

Likusių laisvų vietų paskelbimas ir papildomo priėmimo prašymų priimti mokytis elektroninis dokumentų pateikimas: www.lamabpo.lt à Bendrasis priėmimas

rugpjūčio 31 d. - rugsėjo 6 d.

Sutarčių su stojančiaisiais sudarymas profesinio mokymo įstaigose

rugsėjo 12 d. - rugsėjo 15 d.

 

Išsamesnė informacija:

Adresas - Jeruzalės g. 53, Vilnius

El. paštas - priemimas@mokymas.eu

Tel. - (8 5) 269 7369

Mob. - 8 646 20976

www.mokymas.eu


2017-06-13
Seminaras
Suvirinimo siūlių apsauga nuo korozijos ir dažomo paviršiaus paruošimas

Lietuvos suvirintojų asociacija ir UAB „Latlita“ kviečia į nemokamą seminarą, skirtą projektuotojams, suvirinimo srities specialistams, pedagogams ir visiems, kam aktualus suvirinimo siūlių ir metalo paruošimas, konstrukcijų laikinoji apsauga nuo korozijos taikant laidžius suvirinimo gruntus, defektai ir jų šalinimo būdai. Renginys vyks rusų kalba su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą:


2017 m. birželio 27 d. Vilniuje,  Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo cente, Jeruzalės g. 61, Vilnius.

2017 m. birželio 29 d. Klaipėdoje, Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykloje, Statybininkų pr. 39, Klaipėda.

 

Laikas

Temos

Pranešėjas

9.30-10.00

Dalyvių registracija

 

10.00-11.00

Korozija, jos atsiradimas ir tipai. Korozingumo lygis pagal LST EN ISO 4628-3

Vyr. technologas A. Nanay

Dažomo paviršiaus paruošimas, paruošimo lygis, priemonės ir įvertinimas

11.00-11.15

Pertrauka

 

11.15-12.15

Antikorozinės medžiagos, tipai pagal LST EN ISO 12944-5

Vyr. technologas A. Nanay

Antikorozinių medžiagų padengimo būdai

12.15-13.00

Pietūs

 

13.00-14.00

Suvirinimo gruntai, tipai, paskirtis, naudojimas. Suvirinimo siūlių apsauga ir paruošimas dažymui.

Vyr. technologas A. Nanay

Laikinoji konstrukcijų apsauga ir standartai. Dangų defektai ir jų pašalinimo būdai.

14.00-14.15

Pertrauka

 

14.15-15.00

Pažymėjimų išdavimas. Klausimai, atsakymai.

 


Pertraukų metu LSA atsakys į klausimus, susijusius su pradedamais įgyvendinti projektais „Kompetencijos LT“ ir „Pameistrystė, kvalifikacijos kėlimas darbo vietoje“.

Dalyviams prieš seminarą bus išsiųsta dalomoji medžiaga.

Dalyviams bus išduoti pažymėjimai.

Norinčius dalyvauti seminare prašome registruotis paspaudus nuorodą: Registracijos forma

 

Dėl detalesnės informacijos apie renginį pašome kreiptis: 

Irmantas Gedzevičius 8 653 71544

Miroslav Zinevič 8 656 01889.

 

2017-05-23
Kviečiame į Mičigano universiteto (JAV) profesorius Pingsha Dong kursus

Metalinių konstrukcijų suvirinimo metu susidarę liekamieji įtempiai ir deformacijos  sukuria problemų ne tik jų gamintojams, bet ir naudotojams. Mičigano universiteto (JAV) profesorius Pingsha Dong yra pasirengęs pasidalinti savo patirtimi, kurią įgijo vadovaudamas Suvirintų konstrukcijų laboratorijai, konsultuodamas suvirinimo inžinerijos įmones visame pasaulyje.

Pirmojo kurso klausytojai susipažins su liekamųjų suvirinimo įtempių modeliavimo, analizės ir matavimo metodais,   jų mažinimo sprendimais, nagrinės gerosios praktikos pavyzdžius.  Antrasis kursas bus skirtas metalinių konstrukcijų nuovargio problemoms spręsti.

Kursai anglų kalba vyks 2017 m. liepos 4- 6 dienomis Klaipėdos Universitete.

Kiekvienas dalyvis bus aprūpintas spausdinta mokymo medžiaga.

Registracija jau prasidėjo.2017-05-18
Lietuvos suvirintojų asociacija (LSA) su Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) pasirašė sutartį pagal priemonę "Kompetencijos LT" , pagal kurią yra finansuojamas LSA pateiktas projektas "Suvirintojų ir juos aptarnaujančių sektorių asmenų kompetencijų tobulinimo projektas".
Projekto vertė  194.730,24 € .
Dėmesio projekto partneriams!
Siekdami optimizuoti Jūsų resursus ir suteikdami galimybę maksimaliai lanksčiai prisiderinti prie numatomų mokymų grafiko, apie mokymų laiką ir vietą informuosime e-paštu iš anksto (prieš 1-2 mėnesius).  

LSA direktorius dr. Irmantas Gedzevičius


2017-05-17

Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) pranešė, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos  „2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų žmogiškųjų išteklių potencialo didinimo projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės posėdžio protokolo nutariamoji dalis“ priimtas sprendimas finansuoti Lietuvos suvirintojų asociacijos kartu su partneriais paruoštas projektas "Suvirintojų kvalifikacijos tobulinimo darbo vietoje projektas" pagal priemonę "Pameistrystė, kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje".
Projekto vertė 718.009,46 €.

LSA direktorius dr. Irmantas Gedzevičius 

2017-05-16

Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) pranešė, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos  „2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų žmogiškųjų išteklių potencialo didinimo projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės posėdžio protokolo nutariamoji dalis“ priimtas sprendimas finansuoti AB Mašinų gamykla "ASTRA" parengtas projektas "AB Mašinų gamyklos "Astra" darbuotojų mokymai ir kvalifikacijos tobulinimas"pagal priemonę "Pameistrystė, kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje".
 Projektas bus įgyvendinamas kartu su Lietuvos suvirintojų asociacija.
Projekto vertė 300.000 €.

LSA direktorius dr. Irmantas Gedzevičius