AKTUALIJOS

2018-02-20

INFORMACIJA BESIDOMINTIEMS SUVIRINTOJŲ ĮDARBINIMU IŠ UKRAINOS

Informuojame, kad Lietuvos suvirintojų asociacijos narys, UAB “ Verslo kontaktai” specializuojasi personalo iš Ukrainos atranka, nuoma , įdarbinimu gamybos sektoriuje. Su partneriais Ukrainoje vykdo įvairios kvalifikacijos suvirintojų atrankos bei įdarbinimo projektus. Lietuvoje bendradarbiaujame su aukštos kvalifikacijos specialistais, kurie padeda įvertinti darbuotojo kvalifikacijos lygį.

UAB “ Verslo kontaktai” Jūsų įmonei gali pasiūlyti darbuotojus, kurie specializuojasi MIG/MAG, TIG, MMA suvirinimo būdais. Esant poreikiui atliekamos visos procedūros, kad darbuotojai turėtų reikiamus sertifikatus, vykdant sudėtingus suvirinimo darbus. 

Kreiptis: info@workstaff.eu  Tel: +37067337144, UAB „Verslo kontaktai“  Laisvės pr. 60, Vilnius LT-05120, Alytaus filialas: Pramonės g.13, LT- 62175


2018-02-15


2018-02-08

Kviečiame dalyvauti "Balttechnika 2018" parodoje


 Litexpo parodų rūmai parodos „Balttechnika 2018“ metu (2018 05 16-18 d. trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį) suteikia mums vieną iš konferencijų salių talpinančių apie 50 dalyvių.  Norėtume žinoti ar būtų iš LSA narių susidomėjusių įmonių norinčių parodos metu rengti seminarus, pristatymus ir panašiai? Įėjimas į parodą nemokamas, bet su pakvietimais, kuriuos visiems besidomintiems parūpinsime. 

Parodos metu vyks daug seminarų. Didelis dėmesys tradiciškai bus skiriamas „Industry 4.0“.  Baltechnika parodos metu lygiagrečiai vyks ir parodos „Transbaltika 2018“ ir „Automechanika 2018“.  

 


2017-11-22

Kviečiame 2017 12 01 LSA narius kartu vykti į parodą Rygoje "Techindustry 2017" ir AGA dujų gamybos įmonę 


Lietuvos suvirintojų asociacija 2017 12 01 (penktadienį) kviečia LSA narius kartu 20 vietų mikroautobusu nemokamai vykti į parodą Rygoje "Techindustry 2017" http://www.techindustry.lv/ru/index.php bei AGA dujų gamybos įmonę  esančią šalia Rygos.

Penktadienio (2017 12 01) dienotvarkė:

7.00 - išvykimas iš Vilniaus Basanavičiaus 28, (VGTU, Mechanikos fakultetas). Prašymas nevėluoti!

11.00 - 13.00 - ekskursija AGA dujų gamybos įmonėje.

13.00-14.00 - vykstame iš AGA į parodą.

14.00-18.00 - "Techindustry 2017" parodos lankymas (bilietas 6 €)

18.00 - 22.00 vykstame į Vilnių.

Kadangi turime 20 vietų mikroautobusą, kviečiame vykti po 1 asmenį iš įmonės. Po antrą asmenį iš įmonės priimsime jei turėsime laisvos vietos.


LSA direktorius Irmantas Gedzevičius 


2017-11-02

Aktuali informacija įmonėms norinčioms įdarbinti suvirintojus

Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį

 

Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį gali būti organizuojamas asmenims, kurie dalyvauja profesiniame mokyme (pagal dvišalę ar trišalę profesinio mokymo sutartį, kai viena iš šalių yra teritorinė darbo birža) taikant pameistrystės formą.

Įdarbinus asmenį pagal pameistrystės sutartį, mokymo stipendija nemokama, o mokamas darbo užmokestis.

Finansavimas ir jo trukmė

  • Darbdaviams kompensuojama 40 procentų darbo užmokesčio ir nuo šios darbo užmokesčio dalies apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų dalis. Subsidijos dydis negali viršyti 1 Vyriausybės patvirtinto minimalios mėnesinės algos dydžio.
  • Finansavimas skiriamas tiek, kiek tęsiasi profesinio mokymo praktinis mokymas pas darbdavį.

Nauda darbdaviui

·         skiriama subsidija darbo užmokesčiui;

·         galimybė pasirinkti motyvuotus, įgijusius praktinės patirties, žinančius darbo specifiką darbuotojus;

·         pameistrystė leidžia darbuotoją pasamdyti iškart.

 

Stažuotė

 

Stažuotė, kaip neatlygintinas darbo praktikos laikotarpis, skirtas asmens darbo įgūdžiams ar profesinei kvalifikacijai kelti, atkurti ar tobulinti, gali būti organizuojama bedarbiams, kurie turi atitinkamą profesinę kvalifikaciją arba neformaliojo suaugusiųjų švietimo būdu įgytą kompetenciją, tačiau ne mažiau kaip 6 mėnesius iš eilės nedirbo pagal šią turimą profesinę kvalifikaciją ar neformaliojo suaugusiųjų švietimo būdu įgytą kompetenciją.

Finansavimas ir jo trukmė

  • Stažuotojams stažuotės metu mokama stipendija. Stipendijos dydis bedarbio pasirinkimu yra 0,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio arba bedarbiui priklausanti nedarbo socialinio draudimo išmoko dalis.
  • Stažuotės trukmė galima ne ilgiau kaip iki 6 mėnesių.
  • Stažavimasis ne mažiau kaip 20 valandų, bet ne daugiau kaip 40 valandų per savaitę.

Nauda darbdaviui

·         pritraukti energingus, kvalifikuotus specialistus neatlygintinai įgyti darbo patirties;

·         versle išlaikyti pastovų šviežių idėjų ir supratimo šaltinį;

·          patenkinti personalo poreikį labai lanksčia darbo jėgą;

·         pasirinkti tinkamiausią darbuotoją išbandžius jį realioje darbinėje aplinkoje.

 

2017-09-28
 
 
Projekto "Kompetencijos LT" partnerius informuojame, kad pasirašyta mokymo paslaugų sutartis "Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centru". Pirmuosius mokymus ketiname pradėti spalio mėnesį. Kokiuose miestuose ir kada vyks mokymai pranešime artimiausiu metu.  
 
 
LSA direktorius dr. Irmantas Gedzevičius 
 
2017-09-28
 
 
Projekto "Pameistrystė, kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje" partnerius informuojame, kad baigiami pasiruošimo darbai ir nuo spalio mėn. prasidės projekto įgyvendinimas. Kas mėnesį ketiname projektą įgyvendinti su 1-3 įmonėmis. Detaliasnę informaciją pranešime artimiausiu metu.  
 
 
LSA direktorius dr. Irmantas Gedzevičius 
 
 
 
2017-08-30

Tarptautinis suvirintojas – naujas kokybės lygmuo Lietuvoje įgyvendinus ERASMUS+ projektą

 

Prieš trejus metus 2014 m. rugsėjo 1 d. startavęs „Erasmus+“ programos, profesinio mokymo sektoriaus, strateginės partnerystės projektas „Suvirintojų mokymo kokybės vystymas“ (Welder Training Quality Development)  užsibrėžė labai ambicingus tikslus, apimančius  suvirinimo srities specialistų profesinio mokymo kokybės didinimą atsižvelgiant į tarptautinę praktiką ir tarptautinius reikalavimus. Šis projektas tapo labai savalaikis, kadangi juntamas vis didesnis tokių specialistų poreikis, o Lietuvos suvirinimo pramonė vis aktyviau orientuojasi į pelningas ES šalių ir Skandinavijos rinkas. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu per trejus metus remiantis tarptautiniais reikalavimais parengta Tarptautinio suvirintojo mokymo programa ir medžiaga. Pagal šią programą besimokantys asmenys įgijo tarptautinio suvirintojo kvalifikaciją, pripažįstamą tarptautinių suvirintojų asociacijų. Taip pat projekto vykdymo metu parengta suvirintojų brigadininkų mokymo programa ir medžiaga „E-weldLead“. Projekto koordinatorius VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras įgijo tarptautinio suvirinimo mokymo įstaigos akreditaciją (angl. Authorused Training Body) ir buvo akredituotas mokyti suvirintojus darbininkus pagal tarptautinių suvirintojų asociacijų reikalavimus. Tai pirma akreditacija Lietuvoje, suteikiama profesinio lygio mokyklai. Iki šiol tarptautinio suvirintojo mokymai buvo teikiami tik aukštosiose Lietuvos mokyklose inžinerinio lygmens profesijų siekiantiems asmenims. Projektas buvo įgyvendinamas kartu su Lietuvos suvirintojų asociacija ir užsienio partneriais iš Slovėnijos (Slovensko drustvo za varilno tehniko) ir Jungtinės Karalystės (RocketMan studio).

„Erasmus+“ projekto „Suvirintojų mokymo kokybės vystymas“ įgyvendinimo metu identifikuotos šios tikslinės grupės:

  • asmenys, kurie siekia įgyti tarptautinio suvirintojo kvalifikaciją, patvirtintą Tarptautinio suvirinimo instituto (IIW International Institute of Welding) ir Europos suvirinimo federacijos bei aprašytą EN ir ISO standartuose;
  • asmenys, kurie siekia tapti suvirintojų brigadų lyderiais (brigadininkais);
  • suvirinimo procesus taikančios ir suvirintus gaminius gaminančios įmonės.

 
Galima pasidžiaugti, kad „Erasmus+“ projekto dėka suvirinimo sektorius Lietuvoje žengė į naują, aukštesnį kokybės lygmenį. Buvo parengta IIW reikalavimus atitinkanti tarptautinio suvirintojo mokymo programa, VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras buvo akredituotas mokyti suvirintojus pagal naują modulinę mokymo programą, kuri paruošta vadovaujantis Tarptautinio suvirinimo instituto rekomendacijomis, parengta tarptautinio suvirintojo mokymo medžiaga, mokymo centro suvirinimo technologijų dėstytojai pakėlė kvalifikaciją Vilniaus Gedimino technikos universiteto Mechanikos fakulteto Medžiagotyros ir suvirinimo katedroje bei įgijo tarptautinio suvirinimo specialisto (IWS) ir inžinieriaus (IWE) kvalifikaciją. Projekto įgyvendinimo metu sukurta nuotolinė suvirintojų brigadininko mokymo programa „E-Weld Lead“ bei apmokyta Tarptautinių suvirintojų grupė (14 žmonių) ir suvirintojų brigadininkų grupė (29 žmonių). Nuotraukoje pirmoji Lietuvoje tarptautinių suvirintojų grupė.

 
Detaliai apie „Erasmus+“ projekto eigą „Suvirintojų mokymo kokybės vystymas“ galite susipažinti čia: https://sites.google.com/site/suvirintojai/erasmus

Lietuvos suvirintojų asociacijos direktorius

Doc. dr. Irmantas Gedzevičius

Straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

„Erasmus+“ programos 2 pagrindinio veiksmo strateginės partnerystės projektas

Nr. 2014-1-LT01-KA202-000621 „Welder Training Quality development“. Projektas finansuojamas Europos Komisijos „Erasmus+“ programos lėšomis