Lietuvos suvirintojų asociacija (LSA) vienija visus suvirinimo srities atstovus ir atstovaujame susietų su suvirinimo technologijomis ir procesais Lietuvos gamintojų ir verslininkų interesus Lietuvoje bei užsienyje;

Asociacija siekia ir rūpinasi, kad šis pramonės sektorius būtų konkurencingas. Atliekame suvirinimo srities rinkos analizę, sekame jos tendencijas, domimės suvirinimo technologijų raida ir suvirinimo srities inovacijų diegimu Lietuvoje;

Asociacija teikia konsultacinę ir ekspertinę pagalbą Lietuvos įmonėms kokybės sistemų diegimo klausimais, suvirinimo procesų, suvirintų gaminių, suvirinimo produktų sertifikavimo klausimais, suvirinimo personalo parengimo, sertifikavimo pagal pasaulinę praktiką ir kvalifikacijos pripažinimo klausimais, naujų suvirinimo technologijų diegimo gamyboje klausimais;

Asociacija rūpinasi, kad suvirinimo specialistų profesija būtų gerbiama ir prestižine kaip jaunimo taip ir kituose mūsų visuomenės sluoksniuose;

Asociacija gina suvirinimo srities Darbuotojų interesus, siekiant, kad jų darbo ir mokymosi sąlygos bei kvalifikacijos lygmuo atitiktų standartų reikalavimų, o darbo atlygis ir socialinės garantijos būtų adekvačios šalies ekonominei situacijai;

Asociacija skatina ir vykdo su suvirinimo technologijomis susietus mokslinius tyrimus, organizuoja švietimo ir kitus projektus, skatinančius naujų suvirinimo technologijų ir inovacijų diegimą gamyboje, pažangių suvirinimo personalo neformalaus ir formalaus mokymo programų ir sertifikavimo sistemų diegimą.