Studio Šrámkova domu

Studio Šrámkova domu je sobotecký divadelní soubor věnující se též přednesu a jiným dramatickým aktivitám. Byl založen 6. října 1962 pod názvem Recitační studio Šrámkova domu. V současnosti je tvořen pěti na sobě nezávislými skupinami: dvě skupiny mladších školních dětí a po jedné skupině starších školních děti, studentů a dospělých. Soubor si drží díky svému komplexnímu přístupu k herecké práci a přednesu vysokou úroveň, o čemž svědčí i mnoho úspěchů na recitačních i divadelních přehlídkách jako je Dětská scéna, Wolkrův Prostějov, Mladá scéna, Šrámkův Písek nebo Jiráskův Hronov.

Na těchto stránkách naleznete kromě jiného informace o současné činnosti, představeních a jiných akcích Studia. Prohlédněte si fotografie.

V současnosti je zřizovatelem Městské kulturní středisko Sobotka, IČ 67440649. Pro přijetí vyplňte přihlášku a kontaktujte vedoucí souboru. Schůzky všech skupin souboru nyní probíhají v pátek v Městském divadle v Sobotce.

Studio Šrámkova domu na Facebooku.