Domov

P O Z V ÁN K A


Výbor ZO JDS v Stráňavách pozýva svojich členov na tradičný svätodušný guláš. Poplatok je 5,-- EUR.  

Stretneme sa na futbalovom štadióne v Stráňavách o 12.00 hod.

Tešíme sa na hojnú účasť!

Oslavy víťazstva nad fašizmom a nacizmom 7. 5. 2023

Ďalšia pekná akcia - Bowling v Strečne 26.4.2023

 


Plán práce ZO JDS Stráňavy na rok 2023

 

1. Pripraviť a uskutočniť výročnú členskú schôdzu ZO JDS – marec 2023

2. Venovať pozornosť vývoju členskej základne

3. Spolupracovať so samosprávou obce, organizáciami a združeniami v obci

4. Využívať možnosti štátnych dotácií na kúpeľnú liečbu na Slovensku a iné ponuky rekondičných pobytov v slovenských    kúpeľoch

5. Zúčastňovať sa na akciách, ktoré organizuje Okresná organizácia, resp. Krajská organizácia JDS,

6. Rozvíjať spoluprácu s organizáciami JDS v rámci okresu,

7. Zúčastniť sa brigády v obci podľa dohody s Obecným úradom v Stráňavách

8. Organizovať výlety a akcie  pre členov ZO:

 

-        Výlet – Tatranský ľadový dóm, Vysoké Tatry, Hrebienok,

-        Bowling Strečno,

-        Fašiangové posedenie,

-        Výlet do Trenčína, prehliadka hradu,

-        Zdobenie perníkov za prítomnosti profesionálnej pernikárky,

-        Výstup na Javoriny – oslavy Oslobodenia

-        Kúpeľný pobyt Kúpele Lúčky,  

-        Svätodušný guláš,

-        Okresné športové hry,

-        Výlet do Košíc, prehliadka mesta, Dóm sv. Alžbety,

-        Prechádzky po okolí obce, zber liečivých rastlín,

-        Výlet – Rajecká Lesná – Slovenský Betlehem,

-        Obecné hody,

-        Okresný turistický zraz,

-        Posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a s jubilantmi 2023,

-        Akcia zvony 11.11.2023,

-        Návšteva kultúrneho podujatia podľa aktuálnej ponuky,

-        Mikulášske posedenie, punč.

 
Zo života našej organizácie 


Výročná členská schôdza ZO JDS 8. 3. 2023
Našej čestnej predsedníčke pani Lojzke Daňovej bolo za jej dlhoročnú obetavú prácu v ZO JDS udelené vyznamenanie I. stupňa Jednoty dôchodcov na Slovensku, ktoré jej bolo odovzdané na zasadnutí predsedníctva  Okresnej organizácie JDS v Žiline dňa 17 .2. 2023


FAŠIANGY 2023


Veľká vďaka všetkým, ktorí pripravili fašiangové posedenie v našom klube dňa 21. 2. 2023, za obetavosť, s akou členovia výboru pripravili celé podujatie,  Hanke Ďurnekovej za  podnetné nápady do ďalšej činnosti a pánovi starostovi Branislavovi Štrbovi za podporu našej činnosti.

NOVINKY

Kompletný prehľad noviniek nájdete v časti NOVINKY.


2023

2022

  - Výročná členská schôdza a voľby. Viac TU.

  - Prihláška do kúpeľov – Piešťany, hotel Esplanade. Viac TU.

  - Spevácka skupina Dolinka po 50 rokoch pôsobenia ukončila svoju činnosť. Viac TU.


2021

  - Vianočné prianie. Viac TU.

  - Oznam o preberaní vianočných balíčkov. Viac TU.

  - Exkurzia do Veterinárnej asanačnej spoločnosti v Mojšovej Lúčke. Viac TU.

  - Pozývame vás na slávnostnú členskú schôdzu. Viac TU.

  - Najbližšie plánované akcie - leto 2021. Viac TU.

  - Prebehla aktualizácia webovej stránky a pridanie fotografií z rokov 2019 a 2020. Viac TU.

2020

  - Vianočné prianie. Viac TU.

  - Oslavy 30. výročia založenia ZO a vystúpenie Kortiny sa pre pandémiu odkladá na neurčito. Viac TU.

  - Pozývame vás na slávnostnú členskú schôdzu spojenú s 30. výročím založenia ZO. Viac TU.

  - Dotazník ohľadne koronavírusu. Viac TU.

  - Veľkonočné sviatky - ZOSTAŇME DOMA! Viac TU.

  - Veselé čítanie - článok od našej aktivistky zo Žiliny. Viac TU.

  - VÝZVA PREDSEDU JDS NA SLOVENSKU OHĽADOM KORONAVÍRUSU. Viac TU.

  - DÔLEŽITÝ OZNAM OHĽADOM KORONAVÍRUSU. Viac TU.

  - Najnovšie plánované akcie - 2. štvrťrok 2020. Viac TU.

  - Najnovšie plánované akcie - 1. štvrťrok 2020. Viac TU.

  - Pozývame vás na výročnú členskú schôdzu. Viac TU.

  - Pozývame vás na fašiangovú veselicu. Viac TU.

2019

  - Vianočné prianie. Viac TU.

  - Pozývame vás na slávnostnú členskú schôdzu. Viac TU.

  - Bližšie informácie o zájazde: Stretnutie Goralov v Pieninách a Zakopané 17. - 18.08.2019. Viac TU.

  - Najnovšie plánované akcie - august 2019. Viac TU.

  - AKTUALIZOVANÉ - najbližšie organizované akcie. Viac TU.

  - POZÝVAME VÁS na fašiangovú veselicu. Viac TU.

  - Prebehla aktualizácia stránky. Viac TU.

  - POZÝVAME VÁS na výročnú členskú schôdzu spojenú s oslavou MDŽ. Viac TU.

  - Stará informačná služba pre členov bola zrušená. Viac TU.

  - Bola spustená webstránka ZO JDS. Viac TU.

NAŠE AKCIE