Dutch

Lees the philosopher Rob van Gerwen's blog De problemen en de rookgordijnen rond Bodies.

Geachte inwoners van Nederland,

Terwijl ik dit schrijf, weet ik dat jullie bestookt worden met een massale reclamecampagne voor Bodies The Exhibition, die onlangs geopend is in de Beurs van Berlage in Amsterdam. De tentoonstelling bestaat uit echte menselijke lichamen. De lichamen zijn gevild, en het lichaamsvocht is vervangen door plastic. Jullie wordt verteld dat deze tentoonstelling leerzaam, fascinerend en zeer inspirerend zou zijn. ...vervolg zie onder

Het monument, wat bestaat uit tweeëntwintig kruizen met het opschrift ONBEKENDE CHINEES is gemaakt door de makers van "Not The Dr Phil Show", Willem Alkema en Wim Holsappel. De bedoeling is bezoekers van de tentoonstelling erop te wijzen dat men een expositie gaat zien van toegetakelde lichamen van mensen die hiervoor geen toestemming hebben verleend. En dat is iets wat volgens de theatermakers vér over de grens gaat van de menselijke waardigheid: "Wij vinden de expositie een makkelijke show. Exploitatie van de dood van onze onbekende soortgenoten. Stel dat de vader van ons geadopteerde buurmeisje uit China ertussen staat... daar moet je toch niet aan denken... En dan die mensen die beweren dat het "kunst" is: waar is de kunstenaar dan? Dit is slechts het werk van een gestoorde anatoom die over lijken gaat om te kunnen scoren..."

Er is gelegenheid ter plekke een reactie te plaatsen in het condoleanceboek, dat later zal worden aangeboden aan de maker van de tentoonstelling, de Amerikaanse anatoom Roy Glover.

vervolg van boven

Dat is misschien waar, maar de tentoonstelling is verkeerd. Zoals Premier Exhibitions, het bedrijf achter de tentoonstelling uitlegt, zijn de lichamen, die gehuurd zijn, legaal verkregen in China. China is geen rechtsstaat, dus de zin “legaal verkregen” zegt niets. Wiens lichamen zijn het? Waren ze van de armen, de weerlozen, van gevangenen, van politieke gevangenen? Niemand die het weet. Het is wel zeker dat de overledenen geen toestemming gegeven hebben voor het gebruik van hun lichamen. Het is gewetenloos om lichamen die op deze manier verkregen zijn te gebruiken om het grote publiek te vermaken.

Zelfs al zijn de lichamen legaal verkregen, dan nog spelen er andere kwesties. We hebben niet voor niets begrafenisrituelen. Uit respect voor de levende mens is het belangrijk dat de lichamen van de overledenen waardig en met respect behandeld worden. In deze tentoonstelling worden lichamen behandeld als voorwerpen, ingewikkeld en fascinerend, maar nog steeds voorwerpen. Wie kan het wat schelen als er een paar miljoen van deze voorwerpen beschadigd worden? Het is van levensbelang dat we deze verstoffelijking van het menselijk lichaam voorkomen. Het is niet zo’n grote stap van lichamen behandelen als voorwerpen naar elkaar behandelen als voorwerpen.

Elk educatief doel van deze tentoonstelling kan op andere manieren bereikt worden. Echte voorwerpen zijn nooit nodig op te informeren. Help alstublieft om deze tentoonstellingen te stoppen. Lees of schrijf commentaar, en neem contact met mij op als u op de één of andere manier wilt helpen.

Aaron Ginsburg

Sharon, Massachusetts, USA