Liturgy (Ayin)

Liturgy (Ayin)

On this page you can read the Church of England service of Evening Prayer. We use this order of service at 5.00 on Tuesdays at the Anglican Church of St Mary Magdalene, Bornova.

EVENING PRAYER

HYMN Please stand to sing

O God, make speed to save us.

O Lord, make haste to help us.

Your faithful servants bless you.

They make known the glory of your kingdom.

WELCOME Welcoming words by the Celebrant

Glory to the Father and to the Son, and to the Holy Spirit; as it was in the beginning is now and shall be forever.

That this evening may be holy, good and peaceful, let us pray with one heart and mind.

Silence is kept…

As our evening prayer rises before you, O God, so may your mercy come down upon us to cleanse our hearts and set us free to sing your praise now and forever. Amen.

THE WORD OF GOD

READING FROM THE PSALMS

Glory to the Father and to the Son, and to the Holy Spirit; as it was in the beginning is now and shall be forever. Amen.

READING FROM THE OLD TESTAMENT

To the One who sits on the throne and to the Lamb, be blessing and honor and glory and might, forever and ever. Amen. (Rev. 5:13)

READING FROM THE NEW TESTAMENT

Open my eyes, O Lord that I may see the wonders of your law. Open my eyes, O Lord that I may see the wonders of your law. Lead me in the path of your commandments that I may see the wonders of your law. Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Lord, you will guide me with your counsel and afterwards receive me with glory.


READING FROM THE GOSPEL OF LUKE 1:46-55 (Mary's Song of thanksgiving).

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit; as it was in the beginning is now and shall be forever. Amen.

[HOMILY]

PRAYERS

Time to share thanks and petitions for persons, churches and nations. Every prayer is followed by:

Lord in your mercy. Hear our prayer.

SPECIAL PRAYER OF THE DAY

THE LORD’S PRAYER

As our Savior taught us, so we pray: Our Father in Heaven, hallowed be your name; your kingdom come; your will be done; on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation but deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Amen. (Matt. 6:9-13, Luke 11:2-4)

HYMN Please stand to sing

BENEDICTION

The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit, be with us all evermore. Amen.

Let us bless the Lord. Thanks be to God.

MUSIC and REFRESHMENTS


AKŞAM DUASI

İLAHİ İlahiyi söylemek için ayağa kalkınız.

Tanrım bizi kurtarmak için bir an önce gel.

Tanrım bize yardım etmek için acele et.

Sadık kulların adını kutsar.

Onlar egemenliğinin görkemini bildirir.

AÇILIŞ

Gökteki Baba’ya ve Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun. Başlangıçta olduğu gibi, şimdi ve sonsuza dek.

Bu akşam kutsallık ve esenlikle dolu olalım diye tek bir ruhta ve tek bir düşüncede dua edelim. Sessiz kalalım… Tanrım, akşam dualarımızı Senin önüne yükseltirken, merhametin üzerimize insin ve kalplerimizi temizlesin ki şimdi ve sonsuza dek hep seni yüceltelim. Amin.

TANRI SÖZÜNÜN PAYLAŞIMI

ZEBUR’dan AYETLER

Başlangıçta olduğu gibi, şimdi ve sonsuza kadar yücelik Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'a olsun. Amin.

ESKİ ANTLAŞMA’dan AYETLER

Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek tahtta oturanın ve Kuzu'nun olsun. Amin. (Vahiy 5:13)

İNCİL’den AYETLER

Senin yasalarının harikalarını görmek için gözlerimi aç Rab. Senin yasalarının harikalarını görmek için gözlerimi aç Rab. Senin buyruklarının yolunda yürüt beni. Senin yasalarının harikalarını görebilmek için. Yücelik Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'a olsun. Rabbim, öğütlerinle beni yönlendirip, sonra beni görkeminle kavuşturursun.

LUKA 1:46-55 (Meryem’in şükran ilahisi)

Başlangıçta olduğu gibi, şimdi ve sonsuza kadar yücelik Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'a olsun. Amin.

[VAAZ]

DUALAR

Özel gereksinimleri olan kişiler, kiliseler ve uluslar için dua edelim. Her duadan sonra şöyle denir:

Rab, merhametinle. Dualarımızı işit.

BUGÜNE ÖZGÜ BİR DUA

(görevli tarafından söylenir)

RAB’BİN DUASI

Aşağıdaki dua’yı beraber söyleyelim:

Göklerdeki babamız, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de senin istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Amin. (Matta 6:9-13, Luka 11:2-4)

İLAHİ İlahiyi söylemek için ayağa kalkınız.

KAPANIŞ

Rabbimiz İsa Mesih'in lütfu, ve Tanrı'nın sevgisi, ve Kutsal Ruh'un paydaşlığı sonsuza dek bizimle birlikte olsun. Amin.

Rab’bi yüceltelim. Rab’be şükredelim.

MÜZİK ve SOHBET