Welkom!

 


Nieuws

De volgende Tropico-avond:

Woensdag 22 mei 2019

Attentie!
Studenten die deelnemen aan de Minor Principles and Practice of Infectious Diseases (MINK16) en deze met goed gevolg hebben doorlopen, krijgen voorrang bij de plaatsing voor een coschap OWL!

Vanaf heden zal de aanwezigheid op de Tropico-avonden pas meetellen vanaf het afronden van de bachelor! 


Subpagina''s (3): Bestuur Doelstelling Ontstaan