St Maarten Algemeen

De Stichting Sint Maarten te Leiden is ontstaan uit het weeshuis aan de St. Jacobsgracht. Huize Sint Maarten kent een bewogen geschiedenis.

Het begon  in 1761 toen het R.K. Armbestuur een weeshuis voor jongens bouwde. In 1769 werd hier een pand aan toegevoegd, dat moest dienen als huisvesting van oude lieden. Tijdens de kruitramp in 1807 werd het pand zwaar beschadigd. Een paar jaar later kon gelukkig op dezelfde plaats een grotendeels nieuw gebouw in gebruik worden genomen. 
Na een renovatie in 1968 werd Huize St. Maarten bestemd voor  de huisvesting en opvoeding van kinderen uit 'niet harmonische gezinnen'. Vanaf 1973 vond het Vrouwen opvang centrum hier haar onderkomen. Sinds 1984 is het complex door de gemeente Leiden verbouwd tot zelfstandige wooneenheden voor met name studenten.
In 2013 verkocht de stichting de laatste panden. 

Tegenwoordig zet de Stichting Sint Maarten als fonds het werk voort om op kleinschalige wijze kinderen in Leiden te helpen.

gevelsteen Huize St. Maarten


Doelstelling: het doel van de stichting St. Maarten is om vanuit een christelijke levensbeschouwing maatschappelijke hulp en zorg (materieel en geestelijk) te verlenen aan organisaties voor hulpbehoevende jongeren in Leiden of directe omgeving alsmede door subsidiëring of anderszins steun te verlenen aan instellingen op charitatief en maatschappelijk gebied wier doel eveneens gericht is op het verlenen van maatschappelijke hulp en zorg aan hulpbehoevende jongeren en volwassenen. Stichting Sint Maarten geeft geen steun aan individuele aanvragen.

De Stichting Sint Maarten heeft haar filantropische doelstelling in de afgelopen decennia primair gerealiseerd door het bieden van huisvesting. De stichting heeft anno 2013 geen werknemers meer in de vorm van directie dan wel zorgverleners en heeft haar panden verkocht. 

In 2010  heeft de stichting aan de wieg gestaan van de weekendklas te Leiden www.weekendklas.nlBestuur (onbezoldigd): 
voorzitter M. van Sandick
secretaris M. Smit
penningmeester J. van Arkel
juridische zaken R. de Vaan
relatiebeheer L. Buurman

Fiscaal nummer ANBI:
2818437

Subpagina''s (1): Historie